Bugün: 14.12.2018

Patoz ve Fındık İşçilerine Ödenecek Ücretler Belirlendi

Patoz ve Fındık İşçilerine Ödenecek Ücretler Belirlendi
2017 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak (İşçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozcu) tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon 06 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 10.00’da Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Recep Uzal Başkanlığında toplandı19.07.2017 15:49
Toplantıda;

1-2017 Yılı fındık toplama mevsiminde; ilgili kurumların, iş aracılarının ve işverenlerin 19 Nisan 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren  “Mevsimlik Tarım Gezici İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi”  ile ilgili 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” hükümlerinin titizlikle uygulamalarına,

2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Karadeniz Bölgesi Fındık Üretilen İllerde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Bahçeden Uzak Tutulmasına Yönelik 2011 Yılı Eylem Planı “ gereğince Giresun ilinde gerek mevsimlik tarım İşçilerinin gerekse fındık tarımı yapan bahçe sahiplerinin çocuklarının fındık bahçelerinde çalışmasının önlenmesi amacı ile denetim yapmak üzere Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,

3-2017 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde 16 yaşından küçük çocukların çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmamasına, çalıştıranlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği işlem yapılmasına,

-27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” gereğince Tarım Aracısı Belgesi olmayan aracılardan işçi alınmayacağına,

4-2017 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde çalışabilme kriterlerine uygun olanlardan yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın;

-Yemek işverene (Bahçe sahibine) ait olursa günlük 60 TL.

-Yemek İşçilere ait olursa günlük 66 TL. net ücret ödenmesine,

5-Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara;
-Yemek İşverene ait olursa 70 TL. net ücret ödenmesine,

-Yemek işçiye ait olursa 76 TL. net ücret ödenmesine,

6-Hasat Döneminde çalışacak aşçılara 66 TL net ücret ödenmesine,

7-Patoz Çekim Ücretinin;
-Ton/Saat Başı 140 TL olarak ödenmesine,

-Kg Başına 0,140 TL olarak ödenmesine.

8-Kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere, kilo başına 0,43 TL ödenmesine,

9-Katırcıya (Katırı ile birlikte) 150 TL ödenmesine,

10- Fındık Patozlarında;
-Patoz sahiplerinin fındığın kırılmasını önleyici tedbir almasına,

-Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmamasına,

11-Yol kenarında ve yol üzerinde Patozla fındık çekimi işlemi sonunda ortaya çıkan zurufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında kamu malına zarar vermeden ve çevre kirliliğine sebebiyetten yasal işlem yapılması, bu konuda belediyelerin ve köy muhtarlarının gerekli denetimi yapmasına,

12-İşçilerin ilimize gelişlerinde yerleşecekleri konaklama yerinden çalışma yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun araçlarla yapılmasına (Otobüs, minibüs, Otomobil vb.)

13-İşçi ücretlerinin, işin bitmesine müteakip geciktirilmeden işçinin kendisine ödenmesine,

14-Tarım işçisi getiren tarım aracılarına, bahçe sahipleri tarafından alınan işçi karşılığı yol parası adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına,

15-Köy muhtarları ile işverenlerin (bahçe sahiplerinin), İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almalarına ve sağlık problemi olan işçilerin en yakın sağlık kuruluşuna bildirilmesine,

16-İşverenlerin(bahçe sahiplerinin), hasat dönemi içerisinde çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini bağlı bulundukları ziraat odası başkanlıklarına ve muhtarlıklara bildirmelerine ve kimliği bulunmayan işçilere iş verilmemesine,

17-Muhtarlıklarca, fındık toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin Yabancılar Kayıt Defterine kaydının yapılmasına,

18- İşverenler ve köy muhtarlıkları emniyet bakımından huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimine bildirmelerine,

19- Fındık tarımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almadan yabancı işçi çalıştırılmaması, bununla ilgili denetimlerin mahalli kolluk kuvvetlerince yapılması, kolluk kuvvetlerince bakanlıktan izin almadan yabancı işçi çalıştıranların tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat gereği tutanak düzenlenerek işlem yapılmak üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmesi,

20-Giresun ili sınırları içerisinde fındık tarım işlerinde çalışan işçilerin asgari ücret tespitleri ve diğer sorumluluklar komisyonumuzca belirlenmiş olup, bunun dışında tespit edilen ücretler ve sorumluluklar geçerli değildir.

Komisyonca fındık tarımında çalışacaklara yönelik belirlenen ücretler 4857 sayılı İş Kanununun haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak belirlenmiştir.


Etiketler: Patoz ve Fındık İşçilerine Ödenecek Ücretler Belirlendi

Diğer Ekonomi haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.