Bugün: 20.02.2019

Hayat Boyu Öğrenme Söyleşisi

Hayat Boyu Öğrenme Söyleşisi
Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Sayın Arif Dede ile Hayat Boyu Öğrenme Programı hakkında bir söyleşi yaptık. Sayın Müdürüm vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederim.18.04.2013 10:33
Mesut Kaymakçı:

Son günlerde ortaya konan çok güzel bir program var. Hayat Boyu Öğrenme programı. Sizce Hayat Boyu Öğrenme programı nedir?

Arif Dede:

Kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliğidir

Mesut Kaymakçı:

Hayat Boyu Öğrenmenin amacı ve hedefleri nelerdir?

Arif Dede:

Bireylerin;

•           değişen teknoloji karşısında sürekli olarak ‘istihdam edilebilir’ konumda tutulması

•           sadece ülkesindeki değil dünyadaki toplumsal gelişmelere ve değişime uyum sağlamalarına yardımcı olmak

•           ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarını kolaylaştırmak

•           yaşamlarını daha etkin bir biçimde düzene koyma ve denetleme yeteneklerini geliştirmek

•           sosyal açıdan dışlanmalarını engellemek ‘Hayat Boyu Öğrenme’ nin hedefleridir.

Mesut Kaymakçı:

Hayat Boyu Öğrenme Programı hangi alanlarda kullanılıyor?

Arif Dede:

Bireylerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda kullanılmaktadır.

Mesut Kaymakçı:

Vatandaş nasıl faydalanabilir bilinçlendirme nasıl yapılır

Arif Dede:

Başta okuma -yazma kursları olmak üzere diğer mesleki, sosyal ve kültürel kurslar hakkında yaygın eğitim kurumları ve örgün eğitim kurumları    ( Halk Eğitimi Merkezleri ve Mesleki Teknik Eğitim merkezleri, okullarımız )tarafından bilgilendirme çalışmaları ve alan çalışmaları ile yapılmaktadır. Bireyler de ihtiyaç duyduklarında internet yolu ile web sayfalarından bilgilenmeleri mümkündür.

Mesut Kaymakçı:

Hayat Boyu Öğrenme Programı halka dönük bir program ama bu halkımız tarafından yeterince anlaşıldı mı?

Arif Dede:

Hayat boyu öğrenme etkinliklerinden yararlanmak için bireylerin istekli olmaları ve ihtiyaç duymaları çok önemlidir. Bu etkinlikler tamamen isteğe bağlı ve gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

Ancak son zamanlarda bazı meslek gruplarında başlatılan ve zaman içerisinde tüm meslek gruplarında uygulanması yasal zorunluluk olan mesleki gelişim ve bilgilendirme faaliyetleri de hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülmektedir.

Mesut Kaymakçı:

Bu programda ne tür belgeler verilmektedir? Bu belgelerin işlevi nelerdir? Bu belge nerelerde kullanılabilir?

Arif Dede:

Etkinliklerden seminerlere katılanlara katılım belgeleri verilmektedir. Kurslara katılanlara ise kurs eğitimi sonunda yapılan değerlendirme sınavı sonucunda başarıl olanlara Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir.

Bu belgeler diğer mesleki eğitim programlarında Çıraklık, Kalfalık, Ustalık eğitimlerinde modüler kredilendirmelerde kullanılmaktadırlar.

Mesut Kaymakçı:

Bu programın halkımıza tanıtılması için ve onların bu programdan azami düzeyde faydalanması için neler yapılması gerekir? Mesela STK’lardan destek olur mu?

Arif Dede:

Tüm kişi, kurum ve kuruluşların yardımcı olması, sorumluk alması ve katkı sunması gerekir.

Hayat Boyu öğrenmeden yararlananların sayısı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüksek olması ülkemizin mutluluğu ve başarısı için çok önemli olduğundan resmi- özel tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf vb.) hayat boyu öğrenmenin etkinliklerinde duyuru, tanıtım, ulaşım, mekân temini, uzman öğretici desteği, faaliyetlerde malzeme desteği gibi konularda katkı sunmaları çok gerekli olmaktadır.

Mesut Kaymakçı:

HBÖ programlarına kimler katılabilir? Katılmak isteyenler nereye başvurmaları gerekir? Programlar ücretli midir?

Arif Dede:

Hayat Boyu öğrenme programlarına bazı programların özelliğine göre aranan kayıt Kabul şartları dışında herkes katılabilir. Örneğin 2. Kademe okuma yazma kurslarına 1. Kademe okur-yazar belgesi olmayanlar katılamaz.

Mesut Kaymakçı:

HBÖ programlarını kimler daha çok tercih etmektedir?

Arif Dede:

Hayat Boyu öğrenme programlarını en çok bayanlar tercih ediyor. Emekliler, yetişkinler, resmi görevi olanlar veya çalışma durumunda olanlar da çalışma saatleri dışında programlara katılmaktadırlar. Herkes her zaman her konuda eğitime katılmaktadırlar.

Mesut Kaymakçı:

Bu programda kimler ders veriyor? Dersler nerede veriliyor?

Arif Dede:

Bu programlarda kurslarda verilen eğitim programı alanında öncelik sırasına göre yüksek lisans, lisans, ön lisans, ihtiyaç halinde lise ve dengi, ortaokul hatta ilkokul düzeyinde eğitim görmüş ve alanında mevzuatında ön görülen düzeyde yeterli kurs görmüş öğretmenler, kadrolu veya ücretli usta öğreticiler ile konunun gönüllü uzmanları tarafından ve uygun olan her mekânda verilmektedir. Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü binalarında, Okullarda, belediyelere ait mekânlarda, muhtarlıklara, derneklere, vakıflara, resmi dairelere ait uygun mekânlarda bireylerin kolay erişebileceği uygun mekânlarda eğitim verilmektedir.

Mesut Kaymakçı:

HBÖ programında yapılan etkinliklerde yöreselliğin etkileri var mı? Yani dersler bölgeden bölgeye değişiyor mu?

Arif Dede:

Hayat Boyu Öğrenmede eğitimin en önemli özelliği bölgesel özelliklerin etkin farklı ihtiyaçlara göre olmasıdır. Bir bölgede ihtiyaç duyulan eğitime başka bir bölgede ihtiyaç duyulmayabilir.

Mesut Kaymakçı:

Değerli Müdürüm verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Diğer Röportaj haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.