Bugün: 21.10.2018

CHP’li Bektaşoğlu’ndan, Müfredat Tepkisi

CHP’li Bektaşoğlu’ndan, Müfredat Tepkisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi öncesinde başlayan yeni müfredat çalışmalarına tepki gösterdi.25.07.2017 10:57
TBMM Başkanlığı’na verdiği 3 soru önergesinde tepkisini dile getiren CHP’li Bektaşoğlu; önergelerde şu soruları sordu:

1- ‘Değerler Eğitimi’ adı altında verilmek istenen ‘Değerlerin’ daha ziyade ‘Manevi Değerler’ olduğu ve bu yolla laik-bilimsel eğitim yerine sistemin giderek daha çok ‘Dini Eğitim’ ağırlıklı ‘Değerler Eğitimine’ kaydığı, bu yolla Bakanlığın, dini-kültürel değerleri telkin etmeyi amaçladığı gerçeği kamuoyunda tartışılırken, sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

2- Yeni müfredatla ‘Değerler eğitimi’ tüm ders müfredatların ana odağını oluşturmaktadır. Bu eğitim anlayışı, laik ve bilimsel ile örtüşüyor mu?  Yoksa ‘Değerler Eğitimi2 ile uzun vadede amaçlanan, laik cumhuriyete karşı kuşakları yetiştirmek midir?

3- Yeni Tarih müfredatına eklenen bazı konular var ki, bu konular henüz tarihin konusu olacak somutluktan uzaktır. Bir olayın ‘Tarih Dersi’ konuları içine alınabilmesi için gereken ilkelerden teki; olayın üzerinden belli bir zamanın geçmiş olmasıdır. Bu belli bir zaman, olay ile ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkması içindir.

Örneğin 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz tarih konularına girecek kadar zaman geçmemiştir. Darbe girişimi tüm yönleriyle henüz aydınlatılmamıştır.

Bu açıdan bilimsel olarak henüz Tarih Dersi konusu olabilecek özellik taşımamaktadır. Yoksa Bakanlığınız bilimsel bakış açısı ile değil de iktidarınızın bakış açısı ile mi ders kitaplarına bu konunun yazımı yapılacaktır?

4- Yeni müfredat ile ders kitapları yeniden yazılacak ve basılacaktır. Okulların açılmasına kısa zaman kaldığı göz önüne getirildiğine göre; Yeni ders kitapları okulların açılmasına kadar yetiştirilebilecek mi?

5- Müfredata uygun kitapların yazımı için Komisyonların oluşturulması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yoksa yine müfredatta olduğu gibi yandaş sendika mı bu konuda odakta olacaktır?

6- Yeni müfredata uygun kitaplar için Komisyon çalışmaları ve kitap basımının kamuya maliyeti ne olacaktır?

7- Talim Terbiye Kurulu Başkanı, bu görevin gerektirdiği niteliklere sahip midir? Bulunduğu göreve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan desteği ile getirildiği iddiaları vardır. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? TÜRGEV ve Bilal Erdoğan’ın yeni müfredat konusunda herhangi bir dahli olmuş mudur?

8- TÜRGEV’in amaçlarının ‘Değerler Eğitimi’ yolu ile öğrencilere kazandırılmaya çalışıldığı iddiaları konusunda ne düşünüyorsunuz?

xxxxx

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve meclis iç tüzüğü gereğince, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlamasını saygılarımla arz ederim.

Bülent Yener BEKTAŞOĞLU
Giresun Milletvekili


Bakanlığınız tarafından hazırlanan yeni ilköğretim ve lise müfredatı taslağının kaynağının iktidarınıza yakın olduğu için  (yandaş sendika) olarak adlandırılan Eğitim Bir Sen olduğu, bu sendika tarafından hazırlanan bilgi ve verilerle oluşturduğu, diğer sendika, üniversite ve eğitimle ilgili kişi ve kuruluşların yok sayıldığı iddiaları mevcuttur.

Bu konuda,

1- Yeni müfredatı hazırlayan kurulun üyeleri kimlerden oluşmuştur? Bu kurul taslağı hazırlarken hangi kişi ve kuruluşlardan görüş almıştır? Eğitim alanında faaliyet gösteren diğer sendikalardan görüş ve öneri almış mıdır? Bu görüş ve önerilere müfredatta yer verilmiş midir?

2- Müfredatın çoğu maddesinin Eğitim Bir Sen adlı sendikanın hazırladığı ‘Gecikmiş Bir Reform: Eğitimin Demokratikleştirilmesi’ adlı raporundaki talep, istek ve bilgilerle aynı olması tamamen bir tesadüf müdür?

3- Bu sendikanın değişmesini istediği maddeler mi değişmiştir, müfredattan mı çıkarılmıştır? Örneğin sendikanın taslağında yer alan ve Bakanlıktan talep ettiği Otelcilik Meslek Liseleri’nde alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin iptali bu nedenle mi gerçekleşmiştir?

4- ‘Alkollü içki ve kokteyl hazırlama’ dersinin iptal edilmesi ile turistik tesislere eleman yetiştiren Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunları bu beceriyi nasıl ve nerede öğreneceklerdir? Yoksa yakın gelecekte turistik tesislerde alkollü içecekleri yasaklamayı mı planlıyorsunuz?

xxxxx

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlamasını saygılarımla arz ederim.

Bülent Yener BEKTAŞOĞLU
Giresun Milletvekili


1739 Saylı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, Türk milli eğitiminin genel amaçlarında; ‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı’, ‘Anayasamızın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ genel amaç olarak belirlenmiştir.

Bununla ilgili olarak;

1- Yeni müfredatın bu genel amaçlara uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

2-  Aynı Kanun’un 10. Maddesi’nde, “Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır” denilmesine rağmen, yeni müfredat ile eğitim sistemimizin Atatürk ve Atatürk ilkelerinden uzaklaştırıldığı, içinin boşaltıldığı, giderek unutturulmak istendiği algısı kamuoyunda yaygın olarak dile getirildiğine ilişkin ne düşünüyorsunuz?

3- Müfredatın ilköğretim din dersi programından Atatürkçülükle ilgili bütün konuların yanı sıra, ‘Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önem’, ‘Din ve vicdan hürriyetinin Cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alınması’ bölümlerinin lise programından ise ‘Laiklik ve Din’, ‘Atatürk ve Din’, ‘Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri’, ‘Atatürk ve Din Öğretimi’ üniteleri her sınıf düzeyinden çıkarılması hangi amaca hizmet etmektedir?

4- Aynı Kanun’un 12. Maddesi’nde ‘Türk milli eğitiminde laiklik esastır’ denilmektedir. Oysa yapılan müfredat değişiklikleri dikkatlice analiz edildiğinde laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı görülmektedir ve örneğin İslami bir kavram olan ‘Cihat’ kavramının müfredatta yer alması sizce laik eğitime uygun mudur?

5- Cihat anlayışlı bir eğitim sistemiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Yurtta ve Dünyada Barış’ ilkesi çeliştiğinden, yoksa bu ilkeden vazgeçmek mi hedeflenmektedir?

6- Cihat kavramına eğitimde yer verilmesi aynı zamanda ‘Cihatçı Örgütler’ olarak isimlendirilen, örneğin DEAŞ (IŞİD) için gelecekte taban bulmayı kolaylaştıracak bir ortam ve algı yaratmaz mı?

7- Bir yandan müfredatta ‘Terör Örgütleri’ olarak yer verilen örgütler arasında FETÖ, PKK ve DEAŞ (IŞİD) yer almakta iken, öte yandan bu örgütlerin şiarı olan ‘Cihat’ kavramına eğitimde yer verilmesidir. Terörle mücadele açısından bu bir çelişki değil midir?

8- Müfredatta ‘Cihat’ ibadet olarak tanımlanmaktadır. Bu iki birbirine zıt, tanımları ayrı iki kavramı birleştirme gerekçenizin dayanağı nedir?


Etiketler: CHP’li Bektaşoğlu’ndan - Müfredat Tepkisi

Diğer Siyaset haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.