Bugün: 26.03.2019

Di­ya­din: “Bas­kı­mız Sonuç Ge­tir­me­di, Üz­gü­nüz”

Di­ya­din: “Bas­kı­mız Sonuç Ge­tir­me­di, Üz­gü­nüz”
Spor Toto 1. Lig'in 27. haf­ta­sın­da konuk et­ti­ği Adana De­mirs­por'a 2-0 ye­ni­len Akın Çorap Gi­re­suns­por'un tek­nik di­rek­tö­rü Metin Di­ya­din, “Maçın ba­şın­da ya­ka­la­dı­ğı­mız fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­bil­sey­dik belki fark­lı ola­bi­lir­di.” dedi.13.03.2018 09:14
Di­ya­din, kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da, üst sı­ra­la­rı zor­la­ma adına ka­zan­ma­la­rı ge­re­ken bir maçı kay­bet­tik­le­ri­ni söy­le­di.

Özel­lik­le ikin­ci ya­rı­da daha et­ki­li oy­na­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Di­ya­din, şun­la­rı kay­det­ti:

“Ka­za­nıp yu­ka­rı­ya tu­tun­ma adına, en azın­dan he­ye­ca­nı­mı­zın devam et­me­si adına önem­liy­di. Maçın ba­şın­da ya­ka­la­dı­ğı­mız fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­bil­sey­dik belki fark­lı ola­bi­lir­di. Rakip, ka­le­ye gel­me­den çok en­te­re­san iki gol buldu. İkinci ya­rı­da oyunu öne yık­tık, bas­kı­lı oy­na­dık. Po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­dik. Pe­nal­tı da tam is­te­di­ği­miz da­ki­ka­lar­da geldi ama de­ğer­len­di­re­me­dik. İkinci ya­rı­da et­ki­li oy­na­dık, önde bas­tık ama is­te­di­ği­miz skoru ala­ma­dık.”

Etiketler: Di­ya­din: “Bas­kı­mız Sonuç Ge­tir­me­di - Üz­gü­nüz”

Diğer Spor haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.