Bugün: 26.03.2019

Genç­ler, Ye­tim­ler İçin Oy­nu­yor

Genç­ler, Ye­tim­ler İçin Oy­nu­yor
Gi­re­sun Genç İHH ekibi yetim ça­lış­ma­la­rı­na dik­kat çek­mek ve daha fazla ye­ti­mi kar­deş edin­mek için halı saha fut­bol tur­nu­va­sı dü­zen­le­di.13.03.2018 09:46
Tur­nu­va açı­lı­şın­da ko­nu­şan Gi­re­sun Genç İHH Üni­ver­si­te Baş­ka­nı Ali İÇYER şun­la­rı kay­det­ti:

"Biz­ler genç İHH ekibi ola­rak, İHH İnsani Yar­dım Vakfı'nın yetim ça­lış­ma­la­rı­na des­tek­le­ri­mi­zi ve­ri­yo­ruz. Pey­gam­ber (S.A.V) müj­de­si ye­tim­le­ri­mi­ze sahip çı­kı­yor ve aylık 100 Lira gibi bir mik­tar­la on­la­ra burs ve­ri­yo­ruz. Vakıf ola­rak dünya ge­ne­lin­de 20 binin üze­rin­de yetim kar­deş edin­dik. Hem ça­lış­ma­la­rı­mı­za dik­kat çek­mek hem de genç­le­ri­mi­zin spor­tif fa­ali­yet­ler­de bu­lun­ma­sı ama­cıy­la ‘Gi­re­sun Ye­tim­ler İçin Oy­nu­yor’ fut­bol tur­nu­va­sı­nı baş­lat­tık. Tur­nu­va­ya ka­tı­lan üni­ver­si­te­li genç­le­ri­mi­ze te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız."

"İyi­li­ğin Ge­le­ce­ği Genç İHH"


Etiketler: Genç­ler - Ye­tim­ler İçin Oy­nu­yor

Diğer Spor haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.