Bugün: 25.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Anadolu Türkistan Cumhuriyeti

Anadolu Türkistan Cumhuriyeti

.........
Türkler  anayurtları olan Orta Asya’ dan göç ederek,  dünyanın gidilebilecek en ücra köşelerine kadar ulaşmışlardır. Bu gün İsveç’den tutun da, Afrika içlerine kadar oraları yurt edinmiş Türkleri görebilirsiniz. Avrupaya göç eden Türk’lerden Macarlar ve Bulgarlar dan  İslam Dini’nden  uzaklaştıkları için bugün Türk olarak  söz edilmez.

Türkler’in  İslam Dini ile yakınlaşmaları Ömer Bin Abdülaziz zamanında olmuştur. ilk olarak KafkaslardanŞam’a getirdiği Türklerden güvenlik birimi oluşturmuştur. Yani Türkler İslam Devletinde öncelikle asker olarak görev almıştır. Hatta Sinop’ ta batan bir geminin şehitleri, Sinop topraklarında yatmaktadır.

Avrupaya sefere giderken yolunu değişterek Anadoluya giren Büyük komutan Alpaslan önderliğinde Türkler,  Anadoluyu kendilerine yurt edinmişlerdir. Anadolu’nun  doğusundan batısına beylikler kurmuş, töreler ve  yönetim anlayışları oluşturmuşlardır. Türkler o günden bugüne dek  bulundukları koşullara rağmen Anadolu topraklarını başkalarına yar etmemişlerdir.   Ne varki İslam geleneğinde yeni  şehirler oluşturulmasına rağmen,  Türk islam toplumu  yeni şehirler oluşturamamıştır.

Bugün Dünya Tarihinin geçmişine ışık tutan en önemli coğrafya olan  Anadolu’nun bir Türk yurdu olması, diğer milletler tarafından hiç bir zaman hazmedilememiştir. Bu hazımsızlık ilk dönemlerde Hristiyan kimliği altında Haçlı Seferlerleri adıyla  savaş meydanlarında  kendini göstermiş,  ilerleyen süreçte savaşlar olmasa da hıncından ve hazımsızlığından hiç bir şey kaybetmeyerek emperyalist ve sömürücü  anlayışını bugünlere kadar taşımıştır.  Evet Adadolu; kaynakları,  siyasi, ekenomik, ulaşım, yani her yönüyle gerçekten güzel ve güçlü bir coğrafyadır. Fakat Türk Milleti sahip olduğu bu coğrafyanın  bedelini her daim en ağır şekliyle ödemiştir.Bizler biliyoruz ki bu coğrafyada kazmayı vurduğunuz her topraktan, kaldırdığınız her taşın altından sadece maden değil,  acı ve elemde fışkırmaktadır.

Ancak  bu coğrafyada danışacağın yerlere danış-ma denildiği gibi, coğrafyaya da Türkü-ye adı verilmiştir. Benzer yaklaşımları maliyede malı-ye, adliyede adaleti-ye, sıhiyede sıhati-ye de de görebiliriz.  Son günlerin modası isim değişikliği. Tunceli’yi Dersim, Güroymak’ı Nurşin yapıyoruz. Öyleyse gelin ülkemizin adını da değiştirelim. Türkü-ye’ yi bırakalım, ülkemizin adını da ANADOLU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ olarak  değiştirelim. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 896