Bugün: 23.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Araçlarda Yangın Algılama Sistemleri

Araçlarda Yangın Algılama Sistemleri

.....
Bilindiği üzere 28 /11/2008 tarihli resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren “Araçların İmal, Tadilat ve Montajı hakkında yönetmeliğin” yangın algılama ve alarm sistemleri başlıklı maddesi 26.06.2012 tarihli – 28335 sayılı resmi gazetede sanayi bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmelikle araçlarda yangın algılama ve alarm sistemleri zorunlu hale gelmiştir. Ancak bu güne kadar bu yönetmeliğin uygulanmadığı tarafımızca bilinmektedir.

23.09.2004 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin” muayene esasları başlıklı 8. Maddesinde sanayi ve ticaret bakanlığının yürürlüğe koyduğu Tip Onay Yönetmelikleri Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce kontrol ve testleri zorunludur denmektedir.

2918 sayılı “ Karayolları Trafik Kanunu” , “ Karayolları Trafik Yönetmeliği”,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tip onay yönetmelikleri hükümlerinde belirtilen gerekliliklerin araçların muayeneleri yönüyle sorumluluğun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı karayolu düzenleme genel müdürlüğünün uhdesinde olduğu görülmektedir.

Ancak bu güne kadar araçlarda yangın algılama ve alarm sistemleri mecburiyetini belirten yönetmeliğe uygun bir çalışma yapılmamıştır. Halbuki Sanayi Bakanlığı bu konuda ki gerekli olan yönetmeliği eski ve yeni araçlar dâhil 01/11/2013 tarihinden itibaren M2 ve M3 kategorisi araçlar için mecbur kılmıştır.
Bu kapsamda mal ve Allah korusun can kayıplarına varabilecek üzücü olayların yaşanmaması için Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün biran önce yönetmeliğe uygun olarak araçlarda yangın algılama ve alarm sistemlerini muayene istasyonlarında gerekli kontrolleri yapmasını bekliyoruz. Aksi durum sorumluları meydana gelebilecek kazalarda sorumlu bırakacaktır.     


Ali Zafer TOPŞİR

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 937