Bugün: 04.12.2020

Eko-Mit

Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, refahı, huzuru ve güvenliği amacıyla kullanılan kaynakların toplam kapasitesiyle bu amaçların hayata geçirilebilmesi için üretilen değerlerin toplamı ekonomik gücü oluşturmaktadır.

Ekonomik güç bir ülkenin itibarının oluşmasında en önemli bileşenler arasında yer almaktadır. Ekonomik gücü fazla olan ülkelerde yaşayan kişilerin yaşam standartlarının da yüksek olduğu görülmektedir. Vatandaşlarına daha rahat bir yaşam sunmak için ülkelerin ekonomik gücünün de fazla olması gerekmektedir. Ekonomik gücü yüksek olan ülkeler uluslararası arenada söz sahibi olarak dünya politikasını şekillendirirken, ekonomik gücü zayıf olan ülkeler ise güçlü ülkelerin belirlediği politikalara uymak zorunda kalmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kurmuş oldukları ekonomik birimlerle ekonomik güçlerini artırarak dünya politikalarının şekillendirme sürecinde önemli bir rol oynamaktadırlar.

21. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve endüstri 4.0 sürecine geçişle birlikte artık dünya da ticaret savaşlarında artış gözlemlenmektedir. Küreselleşme süreciyle ülkeler büyük işletmeler vasıtasıyla dünyanın çeşitli noktalarında ticaret yapabilme imkânına sahip olmuşlardır. Artan ticaret hacimleri ülkelerin güçlerini daha fazla artırmıştır. Bu süreçte ülkemiz yeni bir birim oluşturarak bu birimden gelen raporlar doğrultusunda ekonomi politikalarını şekillendirmelidir. Yeni dünya düzeni artık ekonomik istihbarat savaşları üzerine kurularak oluşturulmaktadır. Ülkemiz son yıllarda ekonomisinde ki gelişmelerle önemli bir ekonomik güç haline gelse de dünya politikalarını şekillendirebilmesi için yeterli değildir. Ekonomik gücünü artırabilmek için yeni çalışmalar yapmalıdır. Öncelikle dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip edebileceği bir birim oluşturmalıdır. Bu birim dünyadaki ülkelerin ekonomi politikalarının nasıl olduğu ve gelecekte ekonomi politikalarının nasıl olabileceğiyle ilgili tahminler belirleyerek bunlara göre stratejiler belirlemelidir. Ülkemizle ekonomik olarak stratejik işbirliği yapabileceğimiz ülkeler konusunda çalışmalar yapmalı, diğer ülkelerle ilgili ekonomik istihbarat toplayarak bunları ilgili birimlerle paylaşmalı, yatırım yapılabilecek ülkeleri ve alanları belirleyerek ülkemizdeki yatırımcıları yönlendirmelerde bulunmalıdır. Ülkemizin sahip olduğu kaynakları en etkili şekilde değerlendirerek bu kaynakları tüketicilere ürün olarak sunulması konusunda çalışmalar yapmalıdır.

Bu birim bu süreçte ülkemizdeki iç ve dış istihbarat kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmelidir. Bu birim ülkemizde çeşitli ürünlere karşı yapılan spekülatif fiyat yükseltme sürecine karşı gerekli önlemleri alarak piyasadaki fiyat yükseltme çabalarını boşa çıkarmalıdır. Gerekirse ilgili ürünleri kısa süre içerisinde ülkemize getirebilme potansiyeli oluşturmalıdır.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 4198