Bugün: 25.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Liderlerimizin Algı Yönetimi

Liderlerimizin Algı Yönetimi

Teknoloji ve iletişimdeki değişimle gelişmeler günümüz de algı yönetimi kavramını doğurmuş ve ilk olarak Amerikan ordusu tarafından istihbarat alanında ki çalışmalarda kullanılmıştır.
Algı yönetiminin amacı kamuoyu desteği oluşturarak belirlenen topluluğun davranış ve tutumlarını istenilen doğrultuda etkilemektir.

Bugün etkin bir algı yönetimi için; küresel medya, sürekli haber döngüsü, anlık haber bildirme, gerçek zamanlı bilgi, internet, haber hazırlama kolaylığı gibi araçlar kullanılmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda önem kazanan bu kavram dünya liderleri tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. ABD Başkanı Barack Hussein OBAMA, İngiltere Başbakanı David William Cameron ve daha birçok lider bu yönetimi etkin olarak kullanmaktadır.

Bugün Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın algı yönetimi uyguladığını ve algı yönetimi araçlarını etkin olarak kullandığını söyleyebiliriz. Halk içerisine rahatlıkla karışabilmesi, vatandaşlarla etkin bir iletişim kurması, dış politikada ki etkiliği ve ülkemizin ekonomik alanda yaşadığı gelişmeler başarılı bir algı yönetimi uyguladığının ifadesidir. Ayrıca Başbakanımızın konuşmalarında milyonları rahatlıkla etkileyebilmesi ve beden dilini etkin olarak kullanmasını da bu yönetimin örneklerindendir. Bunun yanı sıra Sayın Başbakanımız özellikle mitinglerde, hitap ettiği toplulukları kolaylıkla etki altına alabilmektedir.

Ana muhalefetin lideri Sayın KILIÇDAROĞLU’nun algı yönetimini yeni yeni uygulamaya başladığını söyleyebiliriz. Sayın KILIÇDAROĞLU’nun konuşmalarında el ve kol hareketlerine daha fazla yer vermesi ve eskiye nazaran beden dilini daha etkin kullanması bunun en önemli ifadesidir. Algı yönetimi konusunda göstereceği hassasiyet Sayın KILIÇDAROĞLU’nun oy oranını da artıracaktır.

Sayın BAHÇELİ için algı yönetimi konusunda çok fazla uygulamada bulunmadığını söyleyebiliriz. Eski Başbakanlarımızdan Merhum ECEVİT’in algı yönetimini etkin olarak kullandığını ve halkın gözünde Karaoğlan imajını oluşturarak başarılı bir profil çizmiştir. Yine Merhum ERBAKAN da algı yönetimi konusunda başarılı olmuş ve Türkiye’nin en genç doçenti olmasının verdiği avantajı da kullanarak HOCA imajını oluşturmuştur.

Algı yönetiminin gittikçe önem kazanmasıyla siyasi liderlerin bu konuda daha fazla çalışmalarda bulunmaları kendilerini ifade edebilme ve halkı anlama noktasında iletişim becerilerini mutlak suretle güçlendirecektir. İletişimin güçlü olduğu bir ailede sorunların çözümünde kolaylıklar yaşandığı gibi, iletişimin güçlü olduğu toplumlarda da sorunların çözümünde kolaylıklar yaşanmaktadır. Daha güçlü bir iletişimle birbirimizi biraz daha anlayabilirsek, bugün sorun olarak addettiğimiz mevzuların belki de sorun olmasına dahi fırsat vermeyecek dolayısıyla enerjimizi üretken ve çok daha önemli alanlarda etkili olarak kullanabilme imkânımız olacaktır.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1161