Bugün: 26.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Şebinkarahisar Heyelan Önleme Projesi

Şebinkarahisar Heyelan Önleme Projesi

..................................................

Şebinkarahisar ilçesinin yerleşik alanı sınırları içerisinde bu güne kadar önlenemeyen heyelanlı bir yapı mevcuttur. İlçe, Giresun Dağlarının Güney eteklerinde ve Avutmuş Çayı Vadisinin Kuzey yamaçlarında kurulmuştur. İlçenin kurulduğu alan genel olarak 2008 metre rakımlı Meryem Dağı- Öksürük Kayası ile 1568 metre rakımlı Kale Tepe arasındaki boyun noktasında ve Kale Tepe eteklerinde yer almaktadır.

Doğu Pontid tektonik birliğinin Güneyinde yer alan ilçede kayaç birimleri Hersiyen ve Alp orojenezinin etkisinde kalmıştır. Bu orojenezlere bağlı olarak dağ oluşum hareketleri sonucunda yörede diskordanslar, kıvrımlı ve kırıklı yapılar ve faylar oluşmuştur. Bölgenin en önemli yapısal unsurlardan biri de Kuzey Anadolu Fayı’dır. İlçenin Güneyinden geçen bu Fay zonu 500-1000 metre genişliğindedir. Kuzey Anadolu Fay hattı Akıncılar ilçe merkezi ve Su Şehri ilçe merkezi Kuzeyinden geçmektedir. İlçe Alacalı Jipsli Seri, Konsolide kil taşı, kumtaşı, marn ardalanması, bazalt ve bazaltik yapılar ayrıca yamaç molozlarından oluştuğu için sürekli heyelana uygun bir yapı oluşturmaktadır. Bu bağlamda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Afet İşleri- Şebinkarahisar Belediyesi heyelan önleme projesi üzerinde bir çalışma yapmıştı. Ancak bu proje detaylandırılarak ödeneği çıkartılıp uygulamaya geçmemiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 1996 yayınlanan ve Bakanlar kurulunun 18/04/1996 tarih ve 96/8109 kararı ile yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”na göre 1. Derece deprem bölgesinde yer alan ilçede acilen heyelan önleme projesi yapılıp uygulamaya geçilmediği sürece ilçeyi doğal bir afet her zaman beklemektedir, bizden söylemesi...

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 645