Bugün: 25.03.2019

Taşeron İşçilere Şok!

Son yıllarda ülkemizde çalışma hayatı ve iş güvenliği ile ilgili ciddi düzenlemeler yapıldı.
Özel kuruluşlarda olduğu gibi kamu kurumları da temizlik ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda hizmet alımına gitmişti. Gelişen süreçte taşeron olarak çalışan bu işçiler Anayasal ve yasal haklarına dayanarak kamu çalışanı olmak için yargıya gitmiş ve kamu görevlisi olma hakkını da kazanmışlardı. Bu konuda Ulaştırma ve Çalışma Bakanlarımız taşeron işçilerin kamu çalışanı olmaları konusunda olumlu görüşler bildirmişlerdi. Ancak bürokratik oligarşi bu konunun düzenlenen son torba yasada yer almasını engellemiştir.  

Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde 4857 sayılı iş kanunu üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu kanunun 2. Maddesi’ndeki “ muvazaalı ” ifadesi çıkartılarak, taşeron işçilerin kamu görevlisi olması engellenmeye çalışılmaktadır.  Bu süreçte yargıya giderek kamu görevlisi olma hakkını kazanan taşeron işçilerin de,  tazminatlarının ödenerek işten atılmaları düşünülmektedir. Sendika üyelikleri olmadığı için kazanacakları bir şey olmayan sendikalardan da ciddi ve samimi destek görememişlerdir.

Oysa Anayasa`nın 128. maddesinin birinci fıkrasında, Devlet`in, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmiştir. Bu bağlamda kamuda çalışan taşeron işçilerin kamu görevlisi olmaları anayasal bir haktır. Dolayısıyla Anayasa’nın ilgili maddesi değişmediği sürece, kamuda çalışan taşeron işçilerin kamu görevlisi olma hakları yasal düzenlemelerle engellenemez.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1334