Bugün: 02.12.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • Atatürk İstismarı Devam Ediyor

Atatürk İstismarı Devam Ediyor

Menderes’in ve DP’nin çok eleştiriye uğrayan ve 65 yıldır çeşitli facialara sebep olmuş bir icraatı vardı: Atatürk’ü Koruma Kanunu!

Dünyada belki de bir ilkti. İlkel bir ilk!

Bu acayip kanun; şu ana kadar fikir, ifade ve kanaat hürriyetini kısıtlamış, birçok fikir adamının ve yazarın hapislerde çürümesine sebep olmuş, istismarcıların elinde de tabu meydana getirme ve putlaştırma sonucunu doğurmuştur.

Bu acayip kanun ve onu tamamlayan ve tabu sahalar meydana getiren “Devrim Kanunları” ise Atatürk’ün gerçek anlamda anlaşılmasını önlemiş, devrimler ise maksadını tamamen aşan bir şekilde tatbik edilerek facialara ve hukuk skandallarına sebep olmuştur…

Üzülerek ifade etmek gerekirse AKP 13 yıllık iktidarı sırasında bu yanlışlıkları düzeltmek yerine, Atatürk’ü istismar etmeye devam etmiştir.

Bunun en bariz örneklerini Çanakkale Şehitliklerinde ve Şehitler Abidesi’nde görüyoruz.

Bir iki örnekle açmak isteriz:

Herkes biliyor ki, Mustafa Kemal, Çanakkale savaşlarında ordu komutanı değildi. Kolordu komutanı da değildi. Tümen komutanıydı. Bazı cephelerde de gurup komutanı olarak görevler yaptı.

Yanlış anlaşılmasın, başarılı veya başarısız olduğu yönünde bir fikir beyan etmiyoruz. O konu başlı başına ele alınıp örnekleriyle açıklanacak bir konudur. Biz istismar edildiği yönlerinden örnekler veriyoruz.

AKP’nin iktidar olduğu yıllarda Çanakkale zaferimiz ile ilgili çeşitli görsel ve yazılı dokümanlar yayınlanmış, bu yayınlarda Atatürk sanki Çanakkale’deki kuvvetlerimizin komutanı imiş gibi imajlar işlenmiştir.

Çanakkale Şehitleri Abidesi civarına Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar kocaman ve yekpare bir heykel tarlası yapıldı. İşin daha da garip yanı, bu savaş sırasında önce Yarbay, daha sonra da Albay olan Mustafa Kemal Bey’in, sanki Çanakkale cephesinde Başkumandanmış gibi, ondan daha kıdemli ve üst birliklerin kumandanlarının önüne çıkararak heykelini yaptılar. Daha da garibi, bu yıl 70 ülkeden gelen temsilcilerin önünde o heykele çelenkler koyuldu.

Başka bir örnek:

Çanakkale savaşları sırasında üç tane cephe bulunmaktaydı.

1-Seddülbahir Cephesi ki Güney Cephesi deniliyordu.

2-Arıburnu-Anzak cephesi ki Kuzey Cephesi deniliyordu.

3-Suvla ve Anafartalar cephesi ki, Anafartalar Cephesi deniliyordu. Bu cephe daha sonra Arıburnu-Anzak cephesi ile birleştirilmişti.

Bu cephelerden 2 ve 3’ncüsünde Albay Mustafa Kemal Bey çeşitli birliklere ve sonunda guruba komuta etmiştir. Lakin Güney Cephesi ile yakından veya uzaktan bir ilişiği olmamıştır.

AKP iktidarının son yılında Güney Cephesinin Ertuğrul Koyu’nda bulunan Yahya Çavuş şehitliği yenilenmiş, eski levhalar kaldırılmış, yeni levhalarla bu şehitlik değişik bir görünüme büründürülmüştür. Hayretle görüyoruz ki, bu şehitliğin kitabesine, Yarbay Mustafa Kemal Bey’in Arıburnu-Anzak cephesinde söylediği bir cümle öne çıkarılarak yazılmıştır.

Her şehitliğe, bulunduğu mevki ile ilgili kitabeler yazılarak buraları ziyaretçilere gerçek şekliyle tanıtılması gerekirken, bu Atatürk istismarına neden gerek duyulduğu ise anlaşılamamaktadır.

Elbet başka örnekler de zikredilebilir. Ama yazı uzamasın diye bunları ziyaretçilerin bilgi ve öğrenimine bırakıyoruz.

En başta dediğim gibi, tarihimizi gerçek şekliyle öğrenmek varken neden belli şahısların etrafında suni bir tarih oluşturulmaya kalkışılıyor?

Hadi diyelim ki Menderes zamanındaki siyasi şartlar gereği bunu yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Ama aradan şu kadar zaman geçmişken neden hala tarih çarpıtılarak ortaya konulmaya çalışılıyor?

Anlamakta güçlük çekiyoruz!

TARİH MASALI

Bilgiyi yüklemişler üzerine,
Sal diye yapıp tarih masalını;
Genç, aklını kullan levha yerine,
Yapay akıntıya salma salını!..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1063