Bugün: 27.09.2020

Cemaate Bakışımız

Cemaat derken Fethullah Gülen ve cemaatini kastediyoruz!

1-Müessese olarak gayeleri arasında bulunan Ilımlı İslam, Dinlerarası diyalog, Medeniyetler ittifakı gibi gayelerini asla tasvip edemeyiz!

2-İslama ve vatana hizmet gayesi ile okullar açma, eğitim yuvaları kurma, öğrenci yetiştirme faaliyetlerini doğru bulup destekleriz. Lakin buralardaki öğrencilere 1.maddede tasvip etmediğimiz gayelerinin aşılanmasını asla tasvip etmeyiz!

3-Üst yöneticilerinin Milli Görüş’e olan menfi bakışlarını asla tasvip etmedik, etmeyiz. Menfi bakanlara da düşmanlık etmek değil, doğruları anlatabilmenin çabaları içinde oluruz. Ama onlara iyi niyetlerle tabi olanların, çalışanlarının, öğrencilerinin ve velilerinin bakışlarının hepsi de yukarıdakiler gibi olmadığının bilincindeyiz. O bakımdan bu bakışımız genel değil, menfi bakışı olanlara özeldir!

4-İçlerinde AK Parti’ye 12 yıl destek verenlerin bulunduğunun bilincindeyiz. Bunu tasvip etmedik, etmeyiz. Çünkü 12 yıl onların da desteği ile AK Parti İslam dünyasını mahvu perişan edenlere yardımcı olma politikaları gütmüştür! Bu politikalardan onlar kadar, destek verenler de sorumludur!

5-AK Parti ile Cemaat’in aralarının darbe yapma teşebbüsü ile bozulduğu iddiaları inandırıcı değildir. Belki bir takım uyuşmazlıklar çıkmış olabilir. Bunlar “darbe” diye çarpıtılarak algı operasyonları yapılmaktadır. Kaldı ki AK Parti, cemaatin tepesindekilerin gayesi olan dinlerarası diyalog ve medeniyetler ittifakı gayelerinden vazgeçmemiş, halen devam ettirmektedir.

6-Darbe algısı oluşturularak hukukun çarpıtılması, hukukçuların işlerine müdahale edilmesi, suçu yargı tarafından karara bağlanmadan birçoklarının haşhaşi veya benzeri suçlamalarla peşinen karalanması asla hukuki değildir. Bunun için mağdur edilenlere haksızlıklar yapılmaktadır. İçlerinde suç işlemiş olduğu düşünülenler, yani zanlı olanlar varsa mutlaka usulü dairesinde yargıya intikal ettirilmeli, suçu sabit olanlar gerekli cezalara çarptırılmalıdırlar!

7-Cemaate iyi niyetlerle bağlı olanlar, çalışanları, öğrencileri, velileri, hısım, akraba, komşu, hemşehri ve din kardeşlerimiz ile, İslam gereği kardeşlik ilişkilerimiz asla bozulmaz. Onları asla töhmet altında bırakan fiiller yapmayız! Onlara doğru ve Hakk bildiklerimizi kanal ve sayfa ayırımı yapmaksızın her platformdan tebliğ eder açıklarız!

Bazı kardeşlerimizin yandaş medyanın bombardımanı ile bizi haksız yere itham etmeleri, bazı kardeşlerimizin de anlayamamaları bu şahsi açıklamayı gerekli kılmıştır.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 742