Bugün: 10.07.2020

Dost ve Düşman

Müslüman’ın Müslüman’dan başka dostu olmaz!

Bu Allah’ın hükmüdür!

Bu Kuran hakikatlerinden biridir!

Müslüman’dan başka dost arayan, Allah’ın emrine aykırı hareket etmiştir!

Elbet ticari münasebet veya belirli konularda ittifak kurulması dostluk anlamına gelmez.

Onlarla dostluk kurulamayacağı tarih boyunca binlerce defa yaşanılan tecrübelerle ispat edilmiştir.

Son birkaç yılda olanlara baktığımızda bu gerçek, yaşanılan olaylarla yine ve tekrar olarak kesin bir şekilde ispat edilmiştir:

İkiz Kuleler mizanseni kimin eseridir?

-Siyonist ve Haçlı ortak eseri!

Müslümanlara karşı yeni bir Haçlı Seferi kimin planıdır?

-Siyonist ve Haçlı’nın!

İslam ülkelerine uyduruk sebeplerle saldıranlar?

-Haçlı dünyası, Siyonist caniler!

Milyonlarca Müslüman’ı katleden, yurtlarını yakan, yıkan, tecavüz eden, sömüren?

-Haçlılar, Siyonistler!

Onlarca İslam ülkesini perişan edip sınırlarını cebren değiştiren, parçalayan?

-Haçlılar!

Onlarca milyon Müslüman’nı yurtlarından söken, ocaklarını yakan, çöllere, dağlara süren?

-Haçlılar ve onların yerli maşaları!

Savaştan kaçan onmilyonlarca Müslüman mülteciyi henüz savaşa sokamadıkları diğer İslam ülkelerine gönderen, yönlendiren?

-Haçlılar!

Bu mültecilere bakacağım, diye ağır yük altına soktukları ve bakımları için destek sözü verdikleri halde, kıllarını kıpırdatmayanlar?

-Haçlılar!

Ateşten kaçarak, buldukları ilk deniz vasıtasına atlayıp sakin bir karaya çıkmayı umut eden yüzbinlerce Müslüman’a aldırmayıp, hergün binlercesinin açlık, susuzluk ve imkansızlıkla denizlerde boğulmasına aldırış etmeyenler?

-Haçlılar!

Binlercesinin yollarda ölümünden sonra, karaya çıkmaya muvaffak olanlara, polisiyle, askeriyle, siviliyle, gazetecisiyle beraber olup, köle muamelesi yapan, dövüp, sövüp, insan değil hayvan gibi davranan?

-Haçlılar!

Binbir güçlükle yüzde bilmem kaçı sınırları geçmişse, onları Hıristiyan olmaya zorlayan, din değiştirenleri kabul edip, Müslümanlık’ta ısrar edenleri ölüme terk edenler?

-Haçlılar!

Bütün bu insanlık dışı uygulamalarını ifrit bir proje, yani BOP uğruna yapanlar?

-Haçlılar!

BOP, yani Büyük Ortadoğu Projesi’ni hazırlayanlar?

-Siyonistler ve Haçlılar!

Bunlar insanlığa sığar mı?

Bunlar insafa sığar mı?

Bunlar dostluğa sığar mı?

Onlara yıllardır dost diye sarılan, halen de dost kabul eden kardeşler!

Neden Kuran’ın hükümlerine teslim olmayıp da onları dost kabul ettiniz?

Bilmem kaç bininci defa aynı delikten ısırıldınız!

Bizi ısırdılar hadi, İslam dünyasını da mahvetmediler mi?

Sizi eleştirince bize kızıyorsunuz?

Söyleyin Kur`an haksız çıkar mı?

Söyleyin biz haksız mıyız?

Bari dönün gittiğiniz yoldan!

Haçlı’yı, Siyonist’i, Kuran penceresinden bir defa daha süzün!

Arkanızı döndüğünüz Müslümanlara lütfen artık önünüzü dönün!

Gerçekleri kavrayın!

Çok geç olmadan!
 
İHANET
 
Tuttukları yolları tümden reddeder;
Bakın, Sure-i Fatiha, net olarak.
Kim ki Hıristiyan ve Yahudi’ye dost der;
Bu ona kafidir, ihanet olarak!..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 853