Bugün: 12.08.2020

Erbakan’dan Öğrendik

Altıncı vefat yılında rahmetle anıyoruz.

Çok şey öğrendik. Hem sözlerinden, hem de fiiliyatından.

Şahsen bizim öğrendiklerimizin en başında insan ihtiyaçları ile ekonomik kaynakların dengesine ait altın kuralın doğrusudur.

Üniversitede bize bunu altın kural diye öğrettiler:
“Ekonomik kaynaklar sınırlı, insan ihtiyaçları sınırsızdır.”

Bu kuralı gerek kitaplardan, gerek hocalarımızdan temel kural olarak öğrenmiştik. Kapitalizm de, marksizim de bu kuralı temel esas olarak benimsemişler, kıt kaynakların nasıl elde edilip, nasıl bölüşüleceği konularında farklı çözümlere varmışlardır. Okullarda hala da öyle öğretilir. Ekonomistler halen bu kurala göre konuşur ve icraat yaparlar.

Biz de bunlardan biri idik.

Erbakan Hocamızdan işin gerçeğini öğrenene kadar.

Erbakan Hocamızdan öğrendiğimiz ise şudur:

“Ekonomik kaynaklar insanlar için yeterli olarak yaratılmıştır. Sorunlar insanların sonsuz ihtiraslarından kaynaklanır.”

Yani ihtiyaç olarak görülenlerin çok büyük bir bölümü insanların ihtiraslarından ileri gelmektedir.

Bu kaideyi öğrenince dünyaya, ekonomiye, üretime, bölüşüme, nüfus ve rızık ilişkilerine bakışımız değişti.

Mesela birileri dünyadaki açların nasıl doyurulacağı, açlıktan ölümlerin nasıl önleneceği, konularında ahkam kesmeye başlasa, hemen bu kaide imdadımıza yetişir. Deriz ki, dünyada açları doyurma sorunu yoktur. Tam tersine oburları doyurma sorunu vardır. Çünkü ihtirasları onları esir almış, başkasının rızıklarını da yeseler yine de doymaz duruma gelmişler.

Lüks tüketimden, israf ekonomisine, gayrı meşru kazançtan sömürgeciliğe, aklınıza ne gelirse buraya dahil edebilirsiniz. Bu düşünce tarzı sizi doğru sonuca götürür. İnsan ihtirasları sınırlandırılacak olsa sorun kendiliğinden kalkar.

Dünyadaki sömürülenleri nasıl kurtaracağız, diye bir sorun aklınıza gelse, bu temel kuralı hatırlarsanız şu sonuca varırsınız:

“Dünyada sömürülenleri kurtarma sorunu yoktur, sömürgecilerin ihtiraslarını sınırlama sorunu vardır.”

Gerçek te öyle değil mi?

Yüzyıllardır İslam dünyasını her şekilde sömürmüş bulunan ve halen de acımasız metodlarla bu sömürgeciliği sürdüren, merhametsiz milletlerin ihtiraslarının bir türlü tatmin olmama sorunu değil midir?

Bir bakıyorsunuz, kişi başına yıllık geliri yüzbinlerce dolara ulaşmış olan sömürgeci toplumlar, tüm zenginlik kaynakları sömürgeciler tarafından tüketilmiş, yağma edilmiş ve yıllık geliri kişi başı 5-10 doları geçemeyen zavallıları yine sömürmeye devam ediyorlar. Bu garabet ihtiyaç ile değil, ancak ihtirasın sonsuzluğu ile izah edilebilir.

Sömürge zihniyetlilerin ihtirasları dizginlenecek olsa, sömürü sorunu da kalmaz.

Şu cümle ne kadar doğrudur:

“Dünyada adil davranma sorunu yoktur, menfaatleri tatmin etme sorunu vardır.”

Hakkından fazlasını alabilmek için alavere, dalavere çevrilmese, ihtiraslar dizginlense adalet de büyük ölçüde sağlanmış olur.

İsraf sorununu ele alın, aynı neticeye varırsınız:

İnsanlar kendi ihtiyaçları kadar tüketseler, ihtiraslarına gem vursalar, israf diye bir kavram ortadan kalkar. İsraf edilen kaynaklar ve gıdalar konusundaki tespitlere baktığımızda düşünce tarzımızın ne kadar doğru olduğu görülür.

Velhasıl:

“Dünyada ekonomik kaynak sorunu yoktur, insan ihtiraslarını tatmin etme sorunu vardır.”

Bu da ancak ve yalnız nefis terbiyesi ve Allah korkusu, daha doğrusu her şeyin hesabının mutlaka sorulacağı inancına gelip dayanmaktadır.

1995 seçim çalışmaları sürerken Erbakan Hocamız, gerek meydanlarda, gerekse basın organlarında işçiye, memura, emekliye, çiftçiye ve diğer kesimlere yüksek perdeden vaatlerde bulunuyordu. Etrafındakiler bile tedirgin oldular. Korka korka kendine dediler ki:

“Hocam iktidara gelirsek bu vadettiklerinizi vermekte zorlanırız. Bu da bizim inandırıcılığımızı zedeler. Biraz ölçülü vaatlerde bulunsak daha doğru olmaz mı?”

Cevap şu idi:

“Siz bu ülkenin ne kadar zengin kaynaklara sahip olduğunu bilmediğinizden böyle endişe ediyorsunuz. Asıl sorun kaynaklarda değil, bu kaynakların nerelere harcandığında yatmaktadır. Bölüşüm konusunu düzelttiğimizde bu yaptığımız vaatler bile devede kulak kalır. Herkesi doyuracak kadar kaynağımız mevcuttur. Keşke iktidar olsak da, o zaman görseniz bu ülkenin kaynaklarını!”

Hocamızın 11 aylık başbakanlığı döneminde, havuz sisteminin devreye sokulması ile piyasaya nasıl bolluk ve bereket geldiğini düşünürsek, onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlarız. Şayet, bankaların istismar ettiği para kredi ilişkisine de el atılabilecek zaman olsaydı daha neler olurdu neler?

Biz şahsen önceden bölük börçük bildiğimiz bu kuralı, tam ve kamil manada Erbakan Hocamızdan öğrendik. Başka öğrendiklerimiz olmasaydı bile bu kuralı öğrenmiş olmamız, ona minnet borcumuzun ödenemeyecek kadar çok olduğunu gösterirdi.

Kaldı ki Erbakan Hocamız bize çok şey öğretti.

Mekanı Cennet olsun, Allah ondan razı olsun...

BÖYLE KANUN MU OLUR?

İktisatçılar diyor ki;
Kaynaklar kıttır, ihtiyaçlar sınırsız.
İlahiyatçılar diyor ki;
Kalbiniz boşsa, siz öyle sanırsınız.
En doğrusu da şudur ki;
Sonsuz nimetler, biz insanoğluna has,
Sınırsız olan, insandaki ihtiras.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 587