Bugün: 17.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Hangi Medeniyetler? Nasıl Bir İttifak?

Hangi Medeniyetler? Nasıl Bir İttifak?

Adına “Medeniyetler İttifakı” diyorlar.
Şu üç medeniyeti kastediyorlar:1-Siyonist Yahudi Medeniyeti.

Tahrif ettikleri Allah’ın Kitabı olan “Tevrat”a kendi heva ve heveslerini Allah’ın Ayetleri diye yazanların medeniyeti.

Kendilerinin efendi, diğer tüm insanların köle olduğuna inanıp, bunu gerçekleştirmek için tarih boyunca dünyayı fesada verenlerin medeniyeti.

Kendi emellerini gerçekleştirmek için, tarihte birçok Peygamberi şehit etme, katliam, işgal, soygun ve kitle imha silahları kullanarak insanları topluca yok etmekten çekinmeyen, kendilerine Allah’ın gazap etmiş olduğu bir topluluğun medeniyeti.

2-Hıristiyan Haçlı Medeniyeti.

Tahrif ettikleri Allah’ın Kitabı olan “İncil”e kendi uydurdukları safsataları Allah’ın Ayetleri diye yazanların medeniyeti.

Kendilerinden başka herkesin günahkar olduğunu iddia edip, bu insanların yurtlarını işgal etmek, yağma etmek, sömürmek, aşağılık metotlarla katliam yapmak, çalmak, soymak suretiyle tarihlerini kara lekelerle doldurmuş olanların medeniyeti.

Tarih boyunca yağmaladıkları Müslüman sermayesi ile semirmiş, çalıntı mallarla zenginleşmiş ve teknolojik üstünlük kurarak soygunlarına devam etmekte olanların medeniyeti.

Allah’ın “yoldan sapanlar” diye adlandırdığı azgın ve ahlaksız toplumun medeniyeti.

3-İslam Medeniyeti.

Vahye dayalı, insan merkezli bir vakıf  medeniyeti.

İnsanlığı karanlık çağlardan kurtarıp, insanca yaşam seviyesine getiren bir medeniyet.

Allah’ın yarattığı insanlara, onun bahşettiği temel hak ve hürriyetleri kamil manada sağlayan bir medeniyet. İnsanları katlederek değil, insanlıklarını dirilterek yaşamalarını sağlayan bir medeniyet.

Bu medeniyetler nasıl ittifak edebilecek?

Biri insanları hak ve hürriyet içinde iki cihanda mutlu olarak yaşamalarını sağlamak üzerine kurulmuş, diğerleri öldürmek, sömürmek, çalmak, soymak, köleleştirmek üzerine kurulmuş medeniyetler.

Bunların ittifakı mümkün mü?

Elbette değil!..

Nitekim tarihten beri böyle geldiğini ifade ederek, günümüze bakıp “Elbette değil!” cümlesini tekrar söyleyebiliriz.

Son 20 yıla baktığımızda Siyonist ve Haçlı Medeniyetlerinin mensuplarının yaklaşık 5 milyon Müslüman’ı katlettiklerini, onlarca İslam devletini işgal ederek paramparça ettiklerini, trilyonlarca dolar servetlerini yağmaladıklarını, yüzbinlerce iffetli kadın, kız ve çocuğa tecavüz ettiklerini, insanları aşağılayarak işkenceler altında perişan ettiklerini, kullandıkları nükleer ve zehirli silahlarla, değil insanları hayvanları ve bitkileri bile toptan yok ettiklerini görüyoruz. İşgal ettikleri İslam yurtlarındaki binlerce kültür ve tabiat varlıklarını, cami, ibadethane, türbe ve altyapı tesislerini harap ettiklerini görüyoruz. Tahribat halen bütün hızı ile devam etmektedir.

Türkiye ise İttifak’ın “Eşbaşkanlığı”nı yürümek adına yurdumuzda devamlı kilise, havra, manastır ve diğer kültür unsurlarını inşa etmek, tamir etmek, diriltmek, restore etmek, “dinler bahçesi” kurmak gibi garabetlere imza atmaktadır.

Biz diyoruz ki, bir taraf; yakma, yıkma, tahrip etme, zehirleme, soyma, köleleştirme gibi tarihi gayelerini tahakkuk ettirmeye çalışırken, bizim onların kültürlerini diriltmeye çalışmamız acınacak bir faaliyettir, kendi kültürümüzün katledilmesine yardımcı olmak demektir.

Hangi medeniyetlerin hangi ittifakı?

Yerin dibine batsın böyle ittifak!

Sesleniyoruz:

Sayın Başbakan!

Halen “Medeniyetler İttifakı Eşbaşkanı”sınız!

Haçlılar bile böyle bir “Eşbaşkanlık”ın abesle iştigal olduğunu görerek bırakmışken siz hala ve ısrarla devam ediyorsunuz!

Bu nasıl bir anlayış?

Bırakın böyle “Kirli İttifakları”!

Kendinize gelin!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1181