Bugün: 24.01.2021

İstiyorlar ki

Duymayalım, görmeyelim, konuşmayalım!

Milli Görüş’e ihanet edenleri duymayalım!

Haçlı medeniyetini tercih edenleri görmeyelim!

Haçlı seferlerine olan hayranlıklarını konuşmayalım!

Haçlı’ya, Siyonist’e işbirlikçilik edenleri duymayalım!

BOP’a hizmet edenleri görmeyelim!

Haçlıların İslam dünyasını mahvettiklerini konuşmayalım!

Haçlılarla işbirliği yapıp Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi, Yemen’i perişan edenleri görmeyelim!

Milyonlarca Müslüman’ın katliamına destek verenleri görmeyelim!

İslam dünyasına ve Müslümanlara yapılan tecavüzleri konuşmayalım!

Arap baharı safsatasıyla İslam ülkelerinde yapılan yıkımları duymayalım!

Mülteci durumuna düşürülmüş 100 milyon Müslüman’ı görmeyelim!

Bunları perişan eden süreçteki işbirliklerini konuşmayalım!

Türkiye’yi dünyada yapayalnız bırakanların marifetlerini duymayalım!

Trilyonlarca dolar Müslüman servetinin yağmalanıp batıya taşındığını görmeyelim!

Terörü silahlarıyla besleyip himaye edenlerle sarmaş dolaş olanları konuşmayalım!

Şehirlerimize yığılan tonlarca silahı uzaktan izleyerek bile bile tedbir almayanları duymayalım!

Azdırdıkları terörün gerçek çaresinin İslam birliği olduğunu görmeyelim!

Yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini konuşmayalım!

Haçlı birliğinin zararlarını, İslam birliğinin yararlarını görmeyelim!

Sanayimizin nasıl yıkılıp tasfiye edildiğini duymayalım!

Topraklarımızda bulunan üs, tesis veya stratejik yerlerin potansiyel düşman güçlere tahsis edildiğini konuşmayalım!

Bu üslerden yapılan sortilerle halen her gün Müslümanların katliama uğratıldıklarını duymayalım!

Kurtulma ümidiyle kendini denizlere atan Müslümanların dramlarını konuşmayalım!

Bunları yurtlarından söküp çıkaran süreçteki rezil oyunları ve işbirlikçilerin yaptıklarını görmeyelim!

Sahne önünde esip gürleyen, ama arkada söylediklerinin tam tersini yapanları konuşmayalım!

Türkiye’nin BOP kıskacında kıvrandığını, ama işbaşındakilerin çözüm üretemez durumda olduklarını konuşmayalım!

Kısaca duymayalım, görmeyelim, konuşmayalım!

Üç maymunu oynayalım!

Böyle istiyorlar!

Ama biz Milli Görüşçüyüz!

Hiç bir yanlışı görmezden gelemeyiz, buna hakkımız yok!

Biz Milli Görüşçüyüz, gerçek çözümleri konuşmaktan geri duramayız!

Biz Milli Görüşçüyüz, haksızlık karşısında asla susamayız!

Partilerimizi mi kapatıyorlar, olabilir!

Baskı kurup, tehdit mi ediyorlar, olabilir!

Doğrularımızı yanlış mı gösteriyorlar, olabilir!

Medya bombardımanına mı tabi tutuyorlar, olabilir!

Maddi manevi imkânlarımızın önüne setler mi çekiyorlar, olabilir!

Bizimle alay edip, olduğumuzdan farklı mı gösteriyorlar, olabilir!

Önümüze barajlar mı koyuyorlar, olabilir!

Bunlar bizim gayretimizi arttırmaktan başka bir işe yaramaz!

Biz her şartta tehlikeleri görmek ve duymak, çözümlerini de konuşmak, elimize fırsat geçtiği anda da uygulamak zorundayız!

Sayımız, yüzdemiz kaç olursa olsun, batılla mücadelemiz, ölümümüze kadar sürer!

Kimse unutmasın biz Milli Görüşçüyüz!

FERASET

Tehlikeyi sezer hayvanlar bile,
Kuş çırpınır, fil bağırır, kurt ulur!
Mücahid hep bakar feraset ile,
Bugün kallkan el, dönen dil kurtulur!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 945