Bugün: 26.10.2020

Mehdi ve Deccal Beklemek

Mehdi; insanları Allah yoluna, yani hidayete sevk eden, iyiliği temsil eden, Deccal de; çok aldatıcı, hilekâr, insanları kötülüğe sevk eden, kötülüğü temsil eden kişi demektir.

Kur’an ve Sünnet’le meşgul olan kişiler, kıyamete yaklaşıldığı zamanların birinde insanları sapıtmaya çalışan bir Deccal’in çıkacağını, bunun karşısında da insanları etrafına toparlayarak Allah’ın indirmiş olduğu Kuran hükümlerine uymaya sevk edecek ve Deccal ile cihad edecek bir Mehdi’nin geleceğinin işaretlerini ortaya koymuşlardır.

Deccal ve Mehdi’nin geliş zamanı belli değildir. Tarihe göz attığımızda, her devirde birçok kişi kendinin Mehdi, falancanın da Deccal olduğunu iddia edegelmiştir. Günümüzde de Mehdi olduğunu iddia eden birçok kişi vardır. Bu iddiaların doğru olup olmadığı ayrı bir konudur. Bizim bu konuda bir sözümüz yoktur. Lakin:

Kendinin bu konuda en bilgili ve yetkili olduğunu ilan eden bazı kişilerin, yatıp kalkıp Mehdi ile meşgul olmalarına, adeta her sabah insanları yeniden gözden geçirip Mehdi yoklamaları yapmalarına, geldi, geliyor, yarın gelecek, öbür gün gelecek beklentisi oluşturmalarına şaşıyoruz.

Bundan daha şaşırtıcısı da vardır:

Bu kişilerin ağzına bakan birçok Müslüman da, sanıyor ki, bütün kötülüklerle, Deccal ve deccaliyetle mücadele ve cihad edecek olan Mehdi’dir. Kendisi bugün gelecek, yarın gelecek, öbür gün gelecek, bizi etrafına toplayacak, beraberce Deccal ile ve deccaliyetle mücadele ve cihad edeceğiz. Hele bekleyelim Mehdi gelsin, anlayışı ile sırtüstü yatıp beklemektedirler. Böylece tembelliklerin maliyetini de haşa Allah’a yükleme eğilimi içindedirler. Öyle ya, Allah Mehdi’yi göndermiş olsaydı, bu Müslüman koşarak ona tabi olacak ve Deccal ile mücadele ve cihad edecekti, göndermedi ki ağız tadı ile cihad etsin!

Yine bazı ilim ve fikir adamları ise, Müslümanların İmamı Kebir’e uyup biat etmeleri, onun etrafında toplanıp cihad etmeleri gerektiğini ifade etmektedirler. Hemen arkasından da İmamı Kebir’in vasıflarını bir bir sayıp dökmektedirler ki, okuyan veya dinleyen bazı Müslümanlar apışıp kalmaktadır. Şöyle şöyle ilim sahibi olacak, şöyle şöyle amel sahibi olacak, şöyle şöyle feraset sahibi olacak, başka vasıfları da bulunacak!

Abovvv! Böyle bir adam nerden bulunacak? Müslüman sağına bakıyor, soluna bakıyor, böyle vasıfta bir adam yok. ‘O halde benim bu şartlarda biat ve itaat görevim olamaz, çünkü biat edeceğim vasıfta bir adam yok!’ diyerek yan gelip yatıyor.

Müslümanlar!

Bu nasıl bir uyuşukluk? Bu nasıl bir anlayış?

Mehdi gelmezse, ya da İmamı Kebir vasıflarında biri bulunmazsa biat, itaat ve cihad farziyeti üstümüzden kalkıyor mu? Kim bizi bu hale getirdi? Allah aşkına? Bizlerin hayatı sınırlı değil mi? Biat, itaat ve cihad farzından borçlu olarak Allah’ın huzuruna çıkmak ne demektir düşünmez miyiz?

En yeni ve en razil Haçlı seferlerini 15 yıldır sürdürenler, milyonlarca Müslüman’ı katledenler, tecavüz edenler, yakıp yıkanlar, birbirlerini boğazlayacak şekilde tezgâhlar kuranlar, elleri kanlı olarak halen bu cinayet ve tertiplerine devam etmiyorlar mı? Bunlardan daha alçak deccal mi bekliyoruz? Bunlarla cihad etmek için alnında Mehdi yazan veya İmamı Kebir vasıfları bulunan kişileri mi bekliyoruz? Şu anda alevler arasında Müslüman kardeşlerimiz yanıyor! Onlar “biz” demek değil midir? Bu ne gaflet? Bu ne tembellik? Bu ne ahmaklık?

Ey Müslüman! Ey Milli Görüşçü!

Senin içinde hiç mi “Mehdi” yok? Seni harekete geçiremiyorsa içindeki “Mehdi” yi kontrol et.

Biat ve itaati yeni mi duydun?

14 asır uygulanmış olan ve Milli Görüş’ün 47 yıldır uygulayıp dile getirdiklerini hiç mi duymadın? Biati ve itaati yeni mi öğreneceksin? Erbakan Hocamız ömrünü bununla tüketmedi mi? Biat, itaat, teşkilat, cihat, gayret, basiret...

Bunları yeni mi duyuyorsun?

Elleri Müslüman kanı ile boyanmış bulunan deccalleri teşhis edemiyor musun? Deccallerin işbirlikçilerini, yardımcılarını, destekçilerini ve onları sana “Mehdi” olarak yutturmaya kalkan sözde ilim adamlarını teşhis edemiyor musun?

Büyülendin mi Müslüman, büyülendin mi?

ABD’si, NATO’su, Avrupa’sı, Rusya’sı, Çin’i Maçin’i ancak birer deccaldir. Anlayamıyor musun?
Duymadın mı NATO ne dedi:

“Bu Müslümanların savaşıdır, bizi ilgilendirmez!”

Müslüman!

Deccalleri tanı! Deccallerin yardımcılarını teşhis et! “Ne yapıp edip deccalle beraber olacağım” diye yırtınanları gör!

İçindeki Mehdi’yi harekete geçir!

Elini kaldırıp Allah’ı da şahit göstererek yaptığın biatini hatırla! İtaatini kuşan! Cihadını dirilt! Aldanmışlığını bitir!

Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni bir Dünya, İslam Birliği için kaç defa yemin ettik, söz verdik, biat ettik?

Alevlerin arasına düştüğümüzde bunları hatırlamanın bize hiç bir faydası olmayacak! İyi bil!

Kaide ve kuralı ile cihadı diriltmedikçe, İslam Birliği’ni kurmadıkça, sosyal hayatımızda da Allah’ın hoşuna gidecek amelleri işlemeye başlamadıkça kurtuluşumuz asla mümkün değil!

Yattığın yerden seni harekete geçirecek bir “Mehdi” veya biat ve itaat edeceğin bir “İmamı Kebir” bulamazsın!

Kalk ayağa!

Alevlerin içine yatarak gitmek değil, tüm deccallere karşı Müslüman gibi cihad ederek mücadele etmek görevimizdir!

Unutma!

BOŞ HAYATLAR

Gaflette ise hiç fark eder mi;
Müslüman ha uyumuş, ha yatmış?
Uyanmadan mezara gider mi?
İşte bu hayat boş bir hayatmış!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 805