Bugün: 10.07.2020

Mukaddes Beldelerde

Sizler bu yazımızı okuyorken inşaallah bizler de umre ziyareti için mukaddes beldelerde olacağız.

Yıllardır hayal eder dururduk. İnşaallah bu sene nasip oluyor. Bir aile dostumuza konuyu açtığımızda dedi ki:

-Bence etrafında yapacağın küçük bir çalışma ile bir gurup oluşturup, onlarla beraber umreye gidip, onlara mukaddes beldelerin tarihi hakkında bilgiler aktarırsan kazanacağın sevabı bir kat daha arttırmış olmaz mısın?

Bu teklif aklımıza yattı. Küçük bir çalışma ile oluşan grubumuzla şu anda Mekke, Medine ve civarındaki önemli mevkilerde beraber bulunuyoruz.

Gurubumuzla Mekke ve Medine tarihinin ibretlik sahnelerini paylaşıyoruz, görevlerimizi hatırlatıyoruz. Sayısını ancak Allah’ın bildiği binlerce, belki yüzbinlerce peygamberin ayak izlerinin bulunduğu yerleri anlatıyoruz. Ad kavminin gökdelenlerde, Semud kavminin kaya şehirlerde yaşadıkları ihtişamlı ve israflı hayatlarını anlatıyoruz. Yaptıkları zulümlerle sonlarının ne olduğunu hatırlatıyoruz. Şu uçsuz bucaksız çöllerin bir zamanlar İrem bağları ile yeşil vadiler ve gür akarsular ile dolu olduğunu, insanoğlunun kendi elleri ile yaptıkları kötülükler neticesinde nasıl çöl haline geldiğini gösteriyoruz. Salih Peygamberimizin insanları besleyen mucize devesini nasıl öldürdüklerini, bugün de Allah’ın üstümüzdeki nimeti olan ve bizi besleyen tabiata karşı yapılan katliamların farklı şeyler olmadığını anlatıyoruz. İbrahim ve İsmail Peygamberlerimizin yaptıklarını anıyoruz. Uhud ashabının, Tubba kavminin Müslümanlara yapmış oldukları zulümleri, ateş çukurlarını hatırlatıp, Arakan ve Çin’deki zulümlerin çok farklı olmadığını hatırlatıyoruz.

Efendimizin yaşadıklarından kesitleri gündem yapıyoruz. Medine belgesini anlatıyoruz, Yahudi, Münafık ve Müşriklerle anlaşma yapılsa dahi onlara asla güvenilemeyeceğini, onların asla dost edinilemeyeceklerini, yaptıkları döneklikleri sıralıyoruz. Kaynuka, Kureyza, Nadir, Hayber ve benzeri Yahudi kavimlerinin ihanetlerini ve takip eden olayları hatırlatıyoruz. Günümüze dersler çıkarılmasına uğraşıyoruz. Bedir’i, Uhud’u anlatıyoruz, Allah’ın yardımlarının hangi şartlara bağlı olduğunu hatırlatıyoruz. Hendek mücadelesinin can alıcı noktası olan Müşrik, münafık ve Yahudilerin Hakk’a karşı nasıl kolayca ittifak edebildiklerini hatırlatıyoruz. Gözleri günümüze çevirmelerini istiyoruz.

Hudeybiye’nin Müslümanlara neler getirdiğini, Ebu Cendel’i, Ebu Basir’i anlatıyoruz, bugün çaresiz bırakılan Müslümanların gönlüne bir umut ışığı olmak üzere. Müşriklerin katliam geleneklerinin başlarına nasıl işler açtığının ipuçlarını veriyoruz.

Dünya devlet ve insan topluluklarının İslam’a nasıl davet edildiklerini, ibretleri ile anlatmaya çalışıyoruz. Mekke’nin fethinin İslam birleşik ordularınca nasıl gerçekleştiğini anlatıyoruz. Günümüzdeki çözümün ipuçlarını vererek.

Medine’nin tarihini, Büyük Mücahid Halid Bin Zeyd’in elindeki mektubun sırlarını ve hayatını gündem yapıyoruz.

Kıblemiz Kabe’ye karşı yapılan tecavüz girişimlerini anlatıyoruz. Ebu Kerib Tüban’ı, Ebrehe’yi, Ebu Rigal’i, Tapınak şövalyelerini, Vaskö Dö Gama’yı, Napolyon Bonapart’ın tecavüz girişimlerine karşı Nurettin Zengi’yi, Selahaddin Eyyubi’yi, 2.Bayazıt Han’ı, Selman Reis’i, Yavuz Sultan Selim Han’ı, Kanuni Sultan Süleyman Han’ı, Cezzar Ahmet Paşa’yı, 3.Selim Han’ı, 2.Abdülhamid Han’ı ve yaptıklarını anlatarak ibret nazarlarını günümüze çeviriyoruz.

Yemen, Cidde, Yanbu gibi stratejik toprakları kıyısında bulunduran Kızıldeniz’in Mukaddes Beldelerimiz açısından ne önem taşıdığını, hatırlatmaya çalışıyoruz.

Mekke’deki, Medine’deki Harem’in İstanbul’daki Harem semti ile olan ilişkilerini anlatıyoruz, Sürre alaylarını, Osmanlı’nın Hadimül Haremeyn ünvanını anıyoruz.

Hilafetin önemini, halifelerin Mukaddes beldelerdeki görevlerini hatırlıyoruz. İslam Birliği’nin sorunları nasıl çözeceğini tartışıyoruz.

Kısacası gurubumuzla biz umre yapıyoruz.

Tavaf, say, ibadet ve ziyaret ile yetinmiyoruz.

Bilgi donanımımızı arttırıyoruz. Tarihimizle yüzleşip, görevlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz.

Gurubumuz olarak dua ediyor, dua bekliyoruz...

MEKKE MEDİNE

Çok halife geldi geçti dünyadan,
Hizmet için, insanlığa ve dine,
Gerçek görev yapanlara şahittir;
Mükerrem Mekke ve Nurlu Medine…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 804