Bugün: 04.12.2020

Şükürler Olsun

Ya Rabbi, sana şükürler olsun!

Bizi yarattın, akıl verdin, şuur verdin, güç verdin, kuvvet verdin!

Bizi Müslüman bir topluluğun içinde dünyaya getirttin.

İslam terbiyesi ile yetişmemizi sağladın. Kuran gibi bir nimetle bizi ödüllendirdin.

O Kuran’ında ümmetin en hayırlılarının, içlerinden çıkarılan ve hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten sakındıranların, yani cihad edenlerin olduğunu bize öğrettin.

Ya Rabbi, sana şükürler olsun ki, işte ümmetin en hayırlıları olarak vasıflandırdığın o toplulukla birlikte bize de cihad etme imkânı bahşettin. O cihad edenler ki, her bir cihad için ömür boyu kesintisiz ibadet etme sevabı veriyorsun.

Ya Rabbi cihadımızı mübarek eyle!    

Ya Rabbi, çalışmalarımızı bereketli eyle!

Gayretlerimizi daim eyle!

Amel defterlerimizi cihad sevabıyla doldurmayı nasip eyle!

Dünya malına, şana, şöhrete ve nefsimizin hoş gördüğü diğer şeylere meyledip de ayağımızı kaydırma Ya Rabb!

Ayaklarımızı Hakk yolda sabit kıl!

Maddi ve nefsi, bütün gücümüzü cihada harcamayı nasip eyle!

Bütün gücümüzle iyiliği emredip, kötülükten nehyetmeye çalışarak cihad edelim ki, başkalarının yapmış oldukları kötülüklerden sorumlu tutulmayalım! Bize bunu nasip ettin, bundan sonra da nasip eyle!

Ya Rabbi, verdiğimiz oylar vekalet vermek hükmündedir. Biz hep hayra çağıranlara, iyiliği emredenlere, kötülükten nehyedenlere oy verdik, bundan böyle de batıl peşinde koşanlara bizim oylarımızı nasip eyleme!

Ya Rabbi, ehveni şer değil, hayrın kendisini toplumumuzun tercihine hazır tutma mücadelesi veriyoruz, yardım eyle!

Ya Rabbi, “ehveni şer” diye bahane üretenlere fırsat verme! Çünkü toplumumuza hayrın kendisini sunma mücadelesi veriyoruz, bize yardım eyle! eyle!

Ya Rabbi, içimizden cihad eden bir topluluk bulunsun ve cihad etsin diye emrettiğin farzı yerine getirme gayretindeyiz, kabul buyur!

Kalplerin sahibi sensin. Hakk davayı anlayanların ve isteyenlerin sayısı azalsa da, çoğalsa da sayılardan hiç etkilenmeksizin tüm gücümüzle çalışmayı bize nasip eyle!

Ya Rabbi, tüm dünyadaki Ümmeti Muhammed`e merhamet eyle!

Feraset, basiret ve cihad azmi nasip eyle!

Ümmetin başına musallat olan her türlü şer güçleri iyi teşhis edip onlara karşı cihad etmekte devam etmeyi bize nasip eyle!

Müslümanlara musallat olan şer güçlerin oyununa gelip, onların emellerine hizmet eylemekten bizileri muhafaza buyur Ya Rabb!

Bizi senden başkasına muhtaç eyleme!

Hakk davada daha nice zamanlar çalışmak için güç, kuvvet ve irade nasip eyle!

Alay edenlerin alayına, kınayanların kınamasına, ayıplayanların ayıplamalarına aldırmaksızın Hakk bildiğimiz yolda kaide ve kurallarına uyarak azimle cihada devam etmemizi bize kolaylaştır!

Dilimizdeki ukdeleri çöz ki, Hakk davayı kolayca anlatabilelim!

Gücümüzün yettiğince gerçekleri anlatalım. Bize anlatmak için kolaylık, dinleyenlere de anlamaları için basiret nasip eyle!

Gerçekleri anlamayanların, ya da anlamak istemeyenlerin olumsuz tavırlarından bizleri mustarip eyleme Rabbim!

Cihadımız esnasında doğabilecek bütün zorlukları kolaylığa tebdil eyle Rabbim!
Cihad eden kardeşlerimizi her türlü iftira ve ithamlardan ve bunların olumsuz etkilerinden muhafaza eyle Rabbim!

İnfaklarımızı cihad için sarf etmekle sevabımızın katlanmasını bizlere nasip eyle, o şuuru ihsan eyle!

Dil ile tebliğ yapan kardeşlerimizi Kuran’da buyurduğun esaslara göre ve yumuşak lisan ile konuşmalarını nasip eyle!

Mücahitleri, karşılaştıkları olumsuz davranış ve tablolardan öfke seline kapılıp, karşılarındakilere hakarete varan ve diğer olumsuz davranışlardan muhafaza eyle!

Seferden sorumlu olduğumuzun idrakindeyiz! Ya Rabbi, zafer senin istediğin zamanda gelir. Zaferi geciktirme üzerimize Allah’ım!

Amin!

Bize amel defterlerimize haseneler yazdıracak cihad yolunu nasip ettiğin için şükürler olsun!

BAŞLAR


Ya Hakk, ya batıl yoluna,
Konulur canlar ve başlar!
Hakk yoluna baş koyarsan
Saadetli günler başlar!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 959