Bugün: 24.01.2021

Yanlışlık

Nihayet bu da oldu.

Dost, Müttefik, Stratejik Ortak ve Koalisyon Ortağı kabul ettikleri Amerika, korkunç adımlardan birisini atıverdi.

Türkiye’yi boğup parçalamak isteyen terör örgütlerine ağır silahlar vermek için karar aldı. Hem de en üst düzey askeri ve istihbarat heyetimizin gözlerinin içine baka baka!

Bu hasmane hareketi elbette Türkiye’de büyük bir infial ile karşılandı. Biz şahsen buna şaşırmadık. Çünkü zamanı geldiğinde fiilen bizi vurabilecek tiynette olduklarını hem biliyoruz, hem de onlarca yıldır, gerek yazılarımızda, gerek sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Şaşırdığımız başka bir şey var. Üst düzey yöneticilerimizin bu elim olay karşısında söyledikleri:

“Amerika’nın yaptığı bu hareket kabul edilemez bir yanlıştır, bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz.”

Sayın yöneticilerimiz, Amerika kendi hedefleri ve stratejileri yönünden asla yanlış yapmamıştır! Yanlışlığı siz yaptınız!

İslam Medeniyetini yenilmiş kabul edip, elinizin tersiyle iterek Batı Medeniyeti ile beraber yürümeyi tercih ettiğiniz gün yanlış yaptınız!

İslam dünyasını işgal etmek için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda batının bu çirkin emellerine alet olup destek verdiğinizde yanlış yaptınız!

Hazır kurulmuş D-8’lerin önünü kestiğinizde, İslam birliği fikirlerini Müslümanların kafasından silme çabalarına başladığınızda yanlış yaptınız!

A planı olarak batılılarla beraber hareket etmekle, asla B-C veya D planları yapmamış olmakla yanlış yaptınız!

Afganistan’ın, Irak’ın, Suriye’nin, Libya’nın işgal edilip, parçalanıp, yıkılmasına destek verdiğinizde yanlış yaptınız!

Arap Baharı aldatmacalarına kanarak, bunlara fiili ve oy desteği verdiğinizde siz yanlış yaptınız!

Irak’ta ve Suriye’de önce kırmızı çizgiler ilan ettiniz. Sonra bu kırmızı çizgilerin teker teker silinmesine seyirci kalmak bir tarafa, destek verdiğinizde yanlış yaptınız!

Stratejik bir kalemiz olan Süleyman Şah türbesini sınırlarımıza getirdiğiniz gün, güneyimizde boynumuza dolanacak yılana bir koridor açtığınız gün yanlış yaptınız!

Eğit donat safsatalarına kanıp, hem bilgi, hem silah desteği yaptığınız terör unsurlarını, kendi ellerinizle açtığınız koridorlara yerleştirdiğiniz gün yanlış yaptınız!

Amerika’nın ve batılıların eğitip donattıkları terör unsurlarından kurdukları birliklerin, sınırlarımıza kadar getirilmesine göz yumduğunuzda yanlışlık yaptınız!

60 küsur ‘dost askeri güc’ün kendi topraklarımıza kabul edilmesini içeren tezkereyi, kendi meclisimize kabul ettirdiğiniz gün yanlış yaptınız!

Yabancı güçlerin kendi menfaatlerini korumak için üslerimize yerleşmelerine seyirci ve hatta destek olduğunuz gün yanlış yaptınız!

Ta, baştan beri içimizdeki ve sınırlarımızdaki terör örgütlerine silah ve maddi destek verenler ayan beyan belli olduğu halde, bunların önlenmesi bir tarafa isimlerini bile zikretmekten çekindiğiniz süreçlerde yanlış yaptınız!

Dışarıdan destekli olduklarını bile bile, desteklerini kesmeden, silahlarını bıraktırmadan, teröristlerle pazarlığa oturtulduğunuz, onların bu fırsattan istifade ile silahlanıp palazlanmalarına destek vermiş olduğunuz gün yanlış yaptınız!

Amerika ve batılıların dostluğundan asla şüphelenmeksizin, teslimiyet içinde, onlarla beraber hareket etmeye devam ettiğiniz sürece yanlış yaptınız!

Amerika’nın ve batının ‘savaş merkezlerine’ karşılık, Müslüman devletlerle temas kurup, altyapı hazırlayıp, planlar yapıp, ‘barış merkezleri’ planları yapmayı asla akılınıza getirmemekle yanlış yaptınız!

Güçlenene kadar ayıya dayı diyoruz, izlenimini verdiniz, lakin aslı güçlenmenin göstergesi olan tarım ve sanayiye çivi bile çakmadığınız sürede hep yanlış yaptınız!

Kendi silahımızı kendimiz üretmemiz gerekirken, siz elimizde birikmiş bulunan Savunma Sanayiini Destekleme Fonu’ndaki sermayeleri, yaptığınız beton yatırımların borç faizlerine yatırdığınız gün yanlış yaptınız!

Türkiye’nin doğusunu boşaltıcı politikalar izlediğiniz sürece yanlış yaptınız!

Daha sayalım mı?

Yanlış yapan Amerika veya Avrupa değil ki.

Onların asla bize dost olmadıkları ve olmayacakları tarihten beri sabit değil miydi?

Tarihlere baktığımızda onların fırsatını ele geçirdikleri anda, bizi bir kaşık suda boğmaktan asla çekinmeyecekleri belli değil miydi?

Siz bunları bilmiyor muydunuz?

Şayet bilmiyor idiyseniz, neden yönetime talip oldunuz?

Şayet biliyor idiyseniz, neden bu kadar yanlışlığı yaptınız?

İktidarınızın ta başından beri bilenler sizi bu yönde ikaz etmediler mi, nasihat etmediler mi, yol göstermediler mi?

Neden bunlara kulaklarınızı tıkayıp, üstelik alay ederek karşıladınız?

Şimdi Amerika’nın yanlışlığından dönmesini beklediğinizi söylüyorsunuz, peki siz ne zaman yanlışlıktan döneceksiniz? Vakit çok geç değil mi?

Değil mi?

BATININ ZEHRİ

Batının zehrini içirdiniz,
Hem de, bardak bardak, şişe şişe;
Şimdi çıban yayılıyor vücuda,
Morara morara, şişe şişe!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 845