Bugün: 24.03.2019

Belediye İşçileri Mağdur


Hükümetin, geçtiğimiz Şubat ayında yasalaştırdığı 'Torba Yasa' ile norm kadro fazlası 50 bini aşkın belediye çalışanını zor durumda bıraktı.

82 ilde uygulanacak bu yasa, Giresun ilimizde de uygulanacak.

Yasa gereği, 1 Ağustos'tan bu yana Belediyelerde on binlerce işçi mağdur oldu. İhtiyaç fazlası bahanesiyle binlerce işçi çalıştıkları Belediyeden Milli Eğitim, Karayolları ve Emniyet gibi başka kurumlara gönderildi. Vasıflı ve nitelikli özelliklere sahip birçok Belediye işçisi, temizlik gibi idari hizmetlerde çalışmak zorunda kaldığı için istifanın eşiğine geldi.

4857 sayılı iş yasasıyla çalışma koşullarını esnekleştiren, iş güvencesini gerileten; sosyal güvenlik yasasıyla emeklilik yaşını 65'e çıkaran, prim gün sayısını arttıran ve emekli ücretlerini düşüren Hükümet, geçtiğimiz Şubat ayında yasalaştırdığı ‘Torba Yasa’ ile norm kadro fazlası 50 bini aşkın belediye çalışanını zor durumda.

Bilindiği gibi 6111 sayılı ‘Torba Yasa’ ile İl Özel İdareleri ve Belediyelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan 10 binlerce işçinin diğer kamu kurumlarına nakledilmesi öngörülüyordu. Bu yasanın 166. maddesine göre hangi işçilerin nakledileceği bir komisyon tarafından 45 gün içinde saptanacak ve ardından bu işçiler yeni kurumlarına atanacaktı. Yasanın bu hükmü işçilerin ve sendikaların tepkisini çekmiş ve sürgün olarak değerlendirilmişti. Bu işçiler, 1 Ağustos 2011'den sonra nakledilecekti. 12 Haziran genel seçimleri öncesi seçim kurnazlığıyla 10 binlerce işçiyi ve ailelerini sürmek istemeyen Hükümet, işçilerin sürgününü seçim sonrasına bırakmıştı. İşte bu uygulama başladı ve Türkiye'deki yüzlerce Belediye, işçilerini başka kurumlara gönderdi. Yasa kapsamında yaklaşık 52 bin Belediye işçisinin sürgün edileceği belirtiliyor.

Adrese dayalı nüfus planlamasında kadro şişkinliğini azaltmak maksadıyla gerçekleştirilen bu uygulama maalesef özellikle AKP'li Belediyelerin suiistimaline yol açmıştır. Bu uygulamayla işçiler ve aileleri tedirgin olmuştur.

Bu işçiler yollandıkları yerde beş gün içinde işbaşı yapmak zorundalar. Aksi halde işlerini kaybediyorlar. İşçiler sendikasız, toplu sözleşmesiz çalışmaya mahkûm edildiler. Sahip oldukları ekonomik ve sosyal hakları kaybettiler.

Bu yasayla taşeronlaşmanın da önü açılıyor. Belediyeler bu uygulamaya gittiğinde 5 yıl boyunca kadrolu işçi alamıyor. Bu da taşeronlaşmanın önünü açıyor. Bu uygulamanın 2014 yılında yapılacak seçimlere yönelik bir tarafı da bulunmaktadır. AKP'li Belediyeler boşalttıkları kadroları taşeron firmalar aracılığıyla istihdam etmeyi düşünmektedir.

İşçilerin yıllarca emek verdiği, alın teri döktüğü Belediyeden emekli olmanın önüne geçmek en basitinden büyük bir vefasızlıktır. Torba Yasa’nın sebep olduğu bu mağduriyete bir an önce son verilmelidir. AKP bu yasayı derhal geri çekmelidir.”

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ