Bugün: 22.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Sivil Toplum Gözüyle... Akil Adamlar-Kanaat Liderleri, Siyasetçiler, Sivil Toplumcular...

Sivil Toplum Gözüyle... Akil Adamlar-Kanaat Liderleri, Siyasetçiler, Sivil Toplumcular...

Bu güç aslında senin gücün…
Günün hatta haftanın  gündemine  Akil Adamlar  oturdu.

Akıllı adamlar. Ne kadar akıllı ve akil olup-olmadıkları üstlendikleri misyonerliğin sonucuna göre değerlendirilecektir.Bu listede kimler var-kimler yok elbette eleştirilebilir yönü var. Akil Adamlar atanmıştır. Tam bir sivil irade değildir. Kanaat Lideri/Önderleri atanmaz, olunur. Kişilere veya topluma kendisini kabul ettirmiştir ki tam bir sivil iradedir. Bazı basında bu iki oluşum aynıymış gibi anlatılmaktadır ki bu yanlıştır. Bence bu iki oluşumda  değerlendirilmeliydi…

Amaç Türkiye’nin son 30 yılda çektiği terör belasından kurtulmak- dökülen on binlerce vatandaşımızın kanını durdurmak.. Yani terörü bitirmek ve Güneydoğudaki vatandaşlarımıza-ki bunlar çoğunluk Kürt vatandaşlarımızdır- Anayasal haklarının tam kullanması, TC. Devleti hakkındaki olumsuz düşünce ve oluşmuş ön yargılardan kurtarmak, geçmişte bazı rant çevrelerince (silah  ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli çevrelerce) oluşturulmuş ötekileştirme ve ayrıştırma politikaları ile  münferit de olsa  yöre halkına karşı baskı ve  işkence iddiaları ve bu iddiaların  yine yöre halkının üzerindeki üniter devlete karşı  kışkırtma  politikaları vb.gibi  olumsuz  tutum ve eğilimlerin, negatif düşünce ve hakim fikirlerin nötralize etmek.... Devletiyle milletiyle bayrağıyla kutsallarıyla barışık tek vücut olmalarını sağlamak. ..

Hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek terör musibetinden kurtulmak ve bu coğrafyada potansiyel gücü olan Türkiye’nin daha da güçlenerek özellikle- bu zamana kadar  terörle mücadeleye harcanan  yüz milyarlarca dolarlık  milli serveti yatırıma dönüştürerek  bu coğrafyada değil dünyanın en büyük güçleri arasına girmek. Bu ayni zamanda  orta doğuda caydırıcı gücüne güç katmak demek. O halde terör sorununu bitirmesi gerekiyor.

Bu çözüm için devletimizin önünde iki engel var. Biri dış güçler. Biri iç  güçler.

Her iki güce karşı; Bu projenin hayata geçirilmesi için de mümkün olduğunca geniş çaplı  toplumsal mutabakat sağlanarak  sonuca varılması  gerekiyor.

Bu sorunların çözümü için de kullanılacak argümanlar da elbette değişkendir. Sadece askeri, ekonomik etkenler çözüme yeterli olamayabiliyor.

Amaç toplumsal sorunların çözümü ve toplumsal birlik ve beraberliğimiz ise ki öyle, toplumu dizayn eden  devletin bütün resmi organlarının yanı sıra topluma yön veren bütün sivil toplum kurum ve örgütleri ile  Kanaat Önderleri/Liderleri  bu milli sorunumuzun çözümünde ön-ayak olmalı ve herkes çareyi siyasi erk ’ten beklememeli taşın altına herkes elini sokmalıdır.

Gündemdeki Akil Adamlar ne kadar sivil toplum : Sivil toplum kuruluşu  resmi idarenin işariyle değil sivilin kendi  kendine seçtiği gönüllük esasına dayalı bir kuruluştur ki bu bağlamda böyle bir oluşumu Hükümet seçmiştir ve kişiler bu topluluğun içinde olmakta serbesttir. O halde resmi statüsü nedir tanımı bize düşmemekle beraber tam bir sivil toplum kuruluşu sayılamaz. Ama iyi niyetle seçilmiş bir oluşum olup bütün eleştirilere rağmen bu süreçte ümitli olmak gerek. Eğer bu oluşumun faaliyet ve etkisinin izdüşümü ne kadar geniş kitlelere hitap eder ve yöre halkının milli değerlerimizle bağlılığı sağlanırsa o kadar  bu rey’de (görüşte) isabet edilmiş olur.  

Siyaset veya iktidar her soruna çözüm bulma makamındadır ama hepsine çare olamayabilir de. Kanunlar çerçevesinde devleti yönetmek zorundadır. Bazı sorunların çözümü için oluşturulacak  eylemler veya oluşumların kanuni dayanağının olmadığı bile hukukçular tarafından dillenmektedir. Yani akil adamlar topluluğu. Burada mevcut Anayasa’ nın da artık 21. Yy. da yeterli olmadığı ve ivedi değişmesi gerektiği sonucu ortaya çıkıyor ki bu da ayrı bir konu.

Konu birliği açısından değerlendirmek gerekirse; Akil Adamlar konusunda sayısız liste çıkartılabilir. Ve her listeye de mutlaka doğru-yanlış-eksik denilebilinir. Bu doğaldır.  Benim mensubu bulunduğum sendikamın Konfederasyonun da bu listenin içinde olması benim için doğal ve doğru ise  başkaları tarafından eleştirilmesi de o derece doğal karşılamak ve yapıcı her eleştirilere de saygı duymak gerekir. Bu gemi hepimizin ve kurtarmaktan başka alternatifimiz de yok. O halde her cenah çözüm öneri ve projeleri geliştirip kamuoyuna sunmalıdır. Asla ümitsiz değilim ancak sivil toplum gözüyle seçicilikte biraz daha objektif olunmalıydı ya da  katılımcıların  temsiliyeti ve öz geçmişleri zaman tüneline göz atılmalıydı..İnşaallah hayırlı güzel neticeler doğar temennilerimle.
 
Esenlik dolu günler ve selamlarımla.

Fethi KARAHÜSEYİN
Diyanet-Sen Giresun Şube Başkanı
e-mail: fethikarahuseyin@gmail.com fethikarahuseyin@hotmail.com
GSM: 0530 425 84 52 begin_of_the_skype_highlighting 0530 425 84 52 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1166