Bugün: 25.05.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • Bağ-Kur Sigortalılarına Müjde

Bağ-Kur Sigortalılarına Müjde

6645 sayılı kanunla getirilen Bağ-Kur sigortalılığının durdurulmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Kamuoyunda çokça merak edilen şirket ortaklarının da bu haktan yararlanması konusu da açıklığa kavuştu. Şirket ortakları ve tarım sigortalıları da bu haktan istifade edebilecek.

30 Nisan tarihi itibariyle 12 ay ve daha çok prim borcu bulunan tüm sigortalılar bu haktan yararlanabilecek. Bu haktan yararlanmak isteyen borçlular, verecekleri bir dilekçe ile borçlarının durdurulmasını isterlerken ayrıca üç aylık bekleme süresinden de vazgeçebilecekler. Bu durumdaki sigortalıları 4/b sigortası 1 Mayıs itibariyle yeniden başlatılacak. Dolayısı ile 1 Haziran itibariyle Bağ-Kur sigortalıları ödeyecekleri Mayıs ayı primi ile sağlık yardımlarına da hak kazanabilecekler.

Genelgeye göre;

•    1479 ve 2926 sayılı kanuna göre tescil edilenler

•    5510 sayılı kanunun 4/b maddesine göre tescil edilenler

•    Tevkifata istinaden 2926 sayılı kanuna göre geriye dönük tescili yapılanlar

•    Değişik yapılandırma kanunularına istinaden borçlarını yapılanlardan yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasını yazılı olark iptal edenler

•    Prim borçlarını 6183 sayılı kanuna göre taksitlendirenlerden

prim borcu 30/04/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha falza olanlar 6645 sayılı kanunun geçici 63.madde kapsamında sayılarak bu haktan yararlanabileceklerdir.

Bu maddeye göre sigortalılığı durdurulanların diğer sigortalarla çakışan süreleri geçerli sayılacağından birçok kişi SSK veya emekli sandığı hükümlerine göre daha erken emekli olmak hakkına kavuşurken daha yüksek maaş alma hakkına da sahip olacaklardır.

Bu haktan yararlanarak sigortalılığınmı durduranlar isterlerse daha sonra bu söreleri ihya etme hakkına sahip olacaklar. Talep tarihinde 5510 sayılı kanunun 80. Maddesine göre hesaplanacak primi tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemeleri halinde bu süreler ihya edilecektir. Ancak ihya talebi tüm durudurulan tüm süreleri kapsayacaktır. Yani beklenildiği gibi kısmi borçlanma bu kanun ile getirilmediğinden beklentilerin bir kısmının karşılanması söz konusu olmamıştır.

Uzun süredir Bağ-Kur sigortalılarının bekledikleri bu uygulama sigortalılar arasında kısmen bir kolaylığa sebep olurken, toplumdaki adalet duygusunu da rencide etmiştir. Bu sigortalılar adına kısaca Genel Sağlık Sigortası denilen sigortanın priminden de muaf tutulmuşlardır. Görece hiç sigortası olmayan ve belki de yeterli geliri olmayan, öğrenci olarak birkaç gün çalışan gençler, işe giriş çıkış yapan iş olmadığı için çalışamayan işsizlerden istenen prim daha varlıklı olduğu bu kişilerden istenmemiştir. Oysa bu primin ya diğerlerinden de istenmemesi veya bunlardan istenmesi hakkaniyete uygun olurdu.

Ayrıca bu tür uygulamalar sadece bununla kalmamış Bağ-Kur primi ödeyerek emekli olan birçok kişinin maaşlarının düşmesine de sebep olmuştur. Daha birkaç ay evvel uygulamasını yaptığımız af kanunu ile getirilen çakışan sürelerin mahsubu bile birçok haksızlıklara sebep olmuştur. Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde 4/a primi ödeyenlerin ödedikleri primler aynen hesaba geçirilmeyerek nahak yere prim ve gecikme zammı ve faizi ödenmesine neden olunmuştur.
Sosyal sigorta sistemlerinin güne aya ve yıla göre, siyasetçilerin oy hesaplarına göre değiştirilmemesi gerekir. Bu sistemler üzerinde yapılacak değişiklikler yüz kere düşünülüp bir kere yapılmalıdır. Çünkü sadece bugünü değil gelecek yüzyılın heba edilmesi tehlikesi her zaman vardır ve var olmaya devam edecektir.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1051