Bugün: 17.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Bu Hamur Daha Çok Su Götürür

Bu Hamur Daha Çok Su Götürür


Geçtiğimiz günlerde meclis gündemine gelen yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak kanunun değişmemesi gereken tek maddesi olan 400. maddede değişiklik gündeme gelmişti.

Buna itiraz eden mali müşavirler yaptıkları bir takım görüşmelerle denetçi olabileceklerde yapılacak değişikliği engellemişti. Öyle ya 1989 yılında çıkarılan 3568 sayılı yasa gereği denetim yetkisi almış mali müşavirlerle yeminli mali müşavirlerin yanında başkaları da denetim yetkisi almak istiyordu. Oysa akademik bir meslek olan denetçiliğe ve mali müşavirliğe öyle arka kapıdan girilemezdi.

Bu değişiklikle diğer bazı değişiklikleri görüşülmesi sırasında sonradan ve son dakika denilecek bir zamanda araya sokuşturulan bir önerge ile yeminli mali müşavirlerle ilgili bakanlık personeli denetim yetkisini sınavsız alıverdiler. Gerçekten de zorlu bir süreçten sonra alınan mali müşavirlik ruhsatı sınavsız bir şekilde mali müşavirlere de verilmesi gerekirken sadece yeminli mali müşavirlere ve ilgisiz bir şekilde bakanlık denetim elemanlarına verilmesi sayıları 80 binleri aşan mali müşavirleri heyecanlandırmaya yetti de arttı bile.

Yeni TTK'de değişiklik yapan 6335 sayılı kanunla getirilen `Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.” düzenlemesi 3568 sayılı meslek Kanununun stajdan sayılan hükümleri düzenleyen 6. maddesinin f bendinde `3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri` şeklindeydi.

Ne oldu da yasada müfettiş ve kontrolörlerin yaptığı işler ancak stajdan sayılırken bugün sınavsız denetçi oluyorlar?

2008 den sonra ne değişti de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajından sayılan süreler bugün Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğin üzerine çıkan bir hal aldı?

Ne değişti ki müfettiş ve kontrolörlerin yanında bu işleri yapanlar da denetçi olacaklar?

Sahi biri çıkıp bu sorulara akıllıca cevaplar verebilir mi? Yoksa Yeminli Mali Müşavirler kendilerine sınavsız bir hak alırlarken bakanlık yetkililerine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri bonus mu verdiler?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ