Bugün: 27.05.2020

Giresun’un Zencileri…


Valimiz ulusal medyaya ara sıra konu oluyor. Oysa Valimiz Dursun Ali Şahin, çok duygulu ve şiirsel konuşması ile her zaman yerel ve ulusal medyaya konu olmaya zaten hazır biri. Geçtiğimiz günlerde bir muhabir arkadaşımızın ulusal medyaya konu olan haberi üzerine “Belki sen bunun için 3-4 puan ya da 400-500 lira aldın. Ben vereyim sana o parayı” dediği için ulusal medyaya konu olmuştu. Daha sonra Şebinkarahisar’da onarılan Meryem Ana Manastırı’nın Giresun’un Sümela Projesi olduğunun lanse etmesi ile konu olmuştu. Sahi Giresun’da ne kadar Hıristiyan var ki insanlar orada nikâh kıyacak da buranın geliri Şebinkarahisar’ın derdine deva olacak?

Sayın Valimiz en son il genel meclisinde yaptığı konuşma ile gündeme geldi. “Giresun merkeze bağlı Çavuşoğlu, Çiçekli, Çandır, Ortaköy ve Çalış köylerinin belediyeye geçmek istemelerinin gündeme gelmesi üzerine Vali Şahin, kesinlikle bu duruma karşı olduğunu belirtti. Vali Şahin `Ben oralara paramı harcamışım, efendim şimdi gelmiş ben oraya geçeceğim. Yok, öyle yağma kardeşim. Zaten belediyelerin yükü kendine yetiyor. Bir de onlara yük olunmasın. Sonra belediyeler geliyor bizden para istiyorlar. Kesinlikle köylerin belediyeye geçmesine taraftar değilim. Ben her türlü hizmeti götürmüşüm niye sen şimdi belediyeye geçmeye çalışıyorsun? Kendini belediyeye geçmekle şehirli mi zannedeceksin? Yani zencinin adını beyaz gül koymakla beyaz mı oluyor? Gül mü oluyor? Yanlış mı söylüyorum arkadaşlar?

Arkadaşlar sizin oyunuza, reyinize karışmam ama ben Osman Bey'e de söyledim bu işler yanlış arkadaşlar. Çandır köyü geçen geldi 'efendim bizim her şeyimiz tamamlandı artık Belediye sınırları içerisine geçeceğiz' dedi. Hadi doğru evine, doğru evine hadi dedim. Öyle yağma yok. Şuan ben geçişlere, sınır değişikliklerine karşıyım` dedi.

Acaba öyle mi? Gerçekten de Çandır köylülerine “hadi doğru evine, doğru evine hadi” denince olay bitmiş olur mu? Yapılacak şeyler konusunda her şey bitmiş olur mu? Yoksa Vali Bey söylediği ile kalır mı? Bu konu da valiliğin “Ben oralara paramı harcamışım, efendim şimdi gelmiş ben oraya geçeceğim. Yok, öyle yağma kardeşim” deme hakkı var mı?

Bu konudaki hukuki düzenlemelere baktığımızda birleşme konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunun “Birleşme ve katılma” başlıklı 8 inci maddesine göre yapılmakta olduğunu görüyoruz. Bu kanunun 8. maddesinin son fıkrasında; birleşme ve katılma işlemlerini düzenlediğini, 8 inci maddede düzenlenmeyen hususlarda, 5393 sayılı Kanunun belediye kurulmasını düzenleyen 4 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılacağı belirtilmektedir. 8. maddesin ilgili kısmı “Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6. maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir.”

Bu kanuna ve kanunla ilgili diğer düzenlemelere baktığımızda Sayın Valimizin dediği gibi “hadi oradan, doğru evine hadi” demekle köylülerin isteği geri çevrilemez. “Ben oralara paramı harcamışım, yolunu, suyunu yapmışım” demek ise hiç yakışmaz. Her vatandaşın devletin imkânlarından yararlanma hakkı vardır. Oraya yapılan hizmet hiç kimsenin kaşı ve gözü için yapılmamıştır. Zaten vatandaş da o hizmetin yeterli olmadığına inandığı için belediyeye geçmek istiyor. O hizmet yeterli görülseydi her hizmetin paralı olacağı belediyeye kim geçmek ister ki!

Ayrıca köylü, şehirli, zenci, gül ve beyaz benzetmesi var ki ona hiç değinmeyelim….

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ