Bugün: 27.05.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • İSMMMO Kar Etmiş; TESMER Bilançosu

İSMMMO Kar Etmiş; TESMER Bilançosu

Geçen yazımızda İSMMMO ve bağlı kuruluşların bilançolarını ele almış ve ne olmuşsa olmuş bizim İSMMMO tarihinde ilk defa bütün kurum ve kuruluşları ile kar etmiş (hadi bir alkış) demiştik.

Devamında ise TESMER bilançosunda gözümüze çarpan bazı hususlara değinmiştik. TESMER ve TESMER İktisadi İşletmesi diye iki ayrı tüzel kişiliğin neden icap ettiğini de anlayamadığımızı söylemiştik. Bu ve benzeri sorulara cevap aramaya bu yazımızda da devam edeceğiz. Şayet TESMER bir işlev görüyorsa Oda ne ise yarıyor, Oda varsa TESMER ne işe yarıyor. İstanbul’da TÜRMOB adına bir şey yapılacaksa TESMER onu mu yapıyor? Ne fark eder ki şayet bedeli TÜRMOB’dan ödenecek, cakası İstanbul Odası tarafından atılacaksa ve sırf bu nedenle kurul üyelikleri ihdas edilecekse buna biri dur demez mi?

Biz el yordamıyla TESMER İktisadi işletmesinin İstanbul’da mali müşavirlik ve staja hazırlık kurslarını yaptığını düşünüyoruz. Herhalde öyledir. Bu işletme 2014 yılında 1.638.520 TL’lik bir işlem yapmış. Bu satış için 1.312.118 TL hizmet maliyeti yanında 60.760 TL genel yönetim gideri yapılmış. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünmüyoruz. Bu kurslara ait yerlerin kiraları bile herhalde yüz binlerce lira tutar. Bilerek genel yönetim giderlerinden hizmet maliyetine atıldığı gibi bir izlenim bizlerde var. Tabi bunun sonunda 262.849 TL kar çıkmış. %20 gibi bir kar oranı hiçte az sayılmaz. Oysa bu kurslara katılanların ya işsiz ya da düşük ücretle çalışan genç meslektaş adayı olduğunu düşünürsek başkanımızın gençlere olan aşırı sevgisinin hiçte karşılıksız olmadığını anlayabiliriz.

Yine bu işletmemizin bilançosunu irdelediğimizde diğer hazır değerlerde 549.060 TL gibi devasa bir rakamla karşılaşıyoruz. Cirosunun %30’unun hazır değerlerde gösterilmesi bana garip geldi. Bizim gibi gariban muhasebecilerin daha çok kredi kartlı satışların izlendiği bu hesapta odamız neyi takip ediyor acaba? Bunun bankada olması veya ortaklara olan borcun ödenmesinde kullanılması gerekmez mi? Aynı şekilde alınan avanslarda bulunan rakamın 493.413 TL gibi önemli oranda olması bizleri şaşırtmıyor değil. Bunca karlı bir işletmenin bugüne kadar 1.513.000 TL zarar ettiğini tespit ederken bu sene ettiği 262.849 TL kar dahil 465.786 TL zarar etmiş. Tabi basiretli tüccarın en son yapacağı iş gibi totalde 1.026.903 TL zarar edilerek işletmenin iflasta olduğunu görüyoruz.

Konsolide bir şekilde ele aldığımızda TESMER, 1.638.520 TL’lik iş yapmış buna karşılık 1.312.118 TL hizmet gideri, 2.057.560 TL genel yönetim gideri yaparak toplamda 3.369.678 TL gider yaparak 1.731.158 TL brüt satış zararına ulaşmış. Ancak TESMER genel merkezinden alınan 1.711.396 TL ve 539.663 TL diğer olağandışı kar imdada yetişerek totalde 519.901 TL kar elde edilmiş.

Sorularımız;

•    TESMER iktisadi işletmesinin bilançosunda görülen alınan avanslar nelerden oluşmaktadır?
Ve ciro ile orantılı mıdır?

•    TESMER iktisadi işletmesinin bilançosunda görülen diğer hazır değerler nelerden oluşmaktadır? Ve ciro ile orantılı mıdır?

•    TESMER bilançosunda görülen diğer hazır değerler nelerden oluşmaktadır ve anlamlı mıdır?

•    TESMER bilançosunda görülen diğer çeşitli alacaklar nelerden oluşmaktadır ve anlamlı mıdır?

•    TESMER gelir tablosunda görülen diğer olağandışı karın kaynağı nedir? Diğer çeşitli alacaklarda görülen rakam bu hesabın bir kalıntısı mıdır? Kalıntısı ise neden çek ve/veya senet gibi belgeye bağlanmamıştır?

•    TESMER bilançosunda görülen iştiraklere borçlar hesabında görülen tutar hangi iştirake aittir. İktisadi işletme haricinde bir işletme mi vardır?

•    TESMER verdiği bütün kursların fiyatlarını serbest piyasa fiyatlarında tutarken bugüne kadar neden 1.026.903 TL zarar etmiştir?

•    TESMER İstanbul Şubesinin esas itibariyle iane ile veya elindeki değerleri satarak ayakta durduğu anlaşıldığına göre kapatılması düşünülmekte midir?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 943