Bugün: 25.05.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • Kırk Katır mı Yoksa Kırk Satır mı?...

Kırk Katır mı Yoksa Kırk Satır mı?...


Az önce bir yakınım pürtelâş bir mektup getirdi.

Ne yapacağını şaşırmıştı. Ben ne yapacağım şimdi, diye soruyordu.

Doğrusu bir şey diyemedim; nutkum tutuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından gönderilen mektup Ocak ayı başından beri sigorta müdürlüklerinin ve vakıf merkezlerinin kapısında oluşan uzun kuyruklara bir kişiyi daha çağırıyordu.

Bir süredir TV5’de yaptığımız ‘Arz-ı Hâl’ programında çok çeşitli sorulara muhatap olmuş ve cevaplamaya çalışmıştık ama hiç bu kadar aciz kalmamıştık. Gerçi kendimizle ilgili olarak işsiz durumdaki mühendis oğlumun genel sağlık sigortasının nasıl hesaplanması gerektiği üzerine kafa yormuş ve çözüm bulamamıştım ama bunun durumu daha kötüydü. Gelen mektupta asgari ücret üzerinden 106 lira prim tahakkuk ettirildiği ancak gelir testi yaptırmazsa 212 lira prim alınacağı hatırlatılıyordu.

Mektupta “5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 4857 sayılı İş Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılardan eksik sürelerini 5510 sayılı kanunun (4/a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortaya tabi prim ödeyerek tamamlayanlar hariç olmak üzere, diğer sigortalıların kalan sürelerinin genel sağlık sigortası primlerini 1/1/2012 tarihinden itibaren Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 30 güne tamamlanması zorunludur.

Söz konusu hüküm gereğince işvereninizce verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde/aylık prim ve hizmet belgesinde, 4857 sayılı Kanun gereğince kısmi süreli/çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştığınız tespit edilmiş olup, genel sağlık sigortalılığınız asgari ücret üzerinden hesaplanan prim üzerinden re’sen başlatılmıştır

4857 sayılı Kanun gereğince kısmi süreli/çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmanız nedeniyle eksik sürelerinizi (4/a) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeniz mümkün olup isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeniz halinde, ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemenize gerek bulunmamaktadır” deniyordu.

Yakınım bir süredir ek kazanç gayesiyle akşamları bir işyerinin temizlik işlerini yapıyordu. Yaptığı bu işin karşılığı olarak işyeri tarafından ödenecek ücret ayda 5 güne tekabül ediyordu. Ücret yanında 5 gün de sigorta primi ödeniyordu. Eşi üzerinden sağlık yardımı alan yakınım bugüne kadar sigorta olmasının kendine sağladığı faydayı görmemişti ama nasılsa bir gün faydasını görecekti.

Gelen bu mektupla ne yapacağını şaşıran yakınıma ne tavsiye edersiniz?

İşten çıkarak aile bütçesine sağladığı 100 liradan mahrum kalmasını mı yoksa her ay 212 lira ödemesini mi?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ