Bugün: 15.07.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • Mali Müşavirleri Eniştesi Niye Öptü!

Mali Müşavirleri Eniştesi Niye Öptü!

Mali müşavirlerin üst birliği olan TÜRMOB Yönetim Kurulu geçtiğimiz günlerde bir karar (1) alarak meslek mensuplarının mali müşavirlik mesleği yanında, iş güvenliği uzmanlığı da yapabileceklerine karar verdi.

Nereden baksan her yönüyle malul bir karar bu. Mali müşavirlik ile iş güvenliği uzmanlığı arasında zerre ilgi yok. Hiç ilgi yok denilemez ama o kadar aykırı meslekler ki bu ilgi nasıl kurulmuş anlamak adeta imkânsız.

Gerçi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna (2) eklenen bir madde ile “Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10.9.2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” denilmektedir. Bu değişikliğe istinaden 29 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik (3) ile bunun nasıl yapılacağı değişik veçheleri ile açıklanmıştır. Bu kanun değişikliği ve yönetmelikle getirilen kolaylıktan yararlanarak bazı işveren ve veya işveren vekilleri bu belgeyi almışlar ve kendi işyerlerinde iş güvenliği hizmeti vermeye başlamışlardır. Bu düzenleme ile alınan belgeler sadece kendi işyerleri için geçerlidir. Bu belge ile üçüncü şahıslara ait iş güvenliği hizmetinin verilmesi mümkün değildir. Hal böyle iken eniştem beni niye öptü diye sormak hakkımız değil mi?

Şimdi bu düzenlemeler ve 3568 sayılı yasa ortada iken TÜRMOB acaba hangi gerekçelerle bu kararı almıştır? İş güvenliği uzmanı, genelde üniversitelerin teknik ve mühendislik fakültelerinden mezun olanların iş alanı iken bizim gibi sosyal bölüm mezunlarının bu işe ne kadar ilgisi olabilir? Bizim mesleğimize hasbelkader giren bazı mühendisler ve diğer ilgili bölümlerden meslektaşlarımız varsa ki ben sayılarının çok olduğunu düşünmüyorum onlarla ilgili bu istisnai karar mesleğimize ne katkı sağlayacaktır?

Ben işin öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Bazı şirket şeklinde örgütlenen meslektaşlar şirket bünyesinde iş güvenliği uzmanı da barındırıyor olabilir. Muhasebe ve denetim yanında bu hizmeti de vermek isteyen bu şirketlerin veya ortaklıkların önünün açılmak istendiği gibi bir kanaat var bende. Yoksa biz mali müşavirler yaptığımız muhasebe ve mali müşavirlik hizmetimizin ücretini almakta bile zorlanırken niye bir iş daha üstlenelim ki?

Bu işin istismarının hangi boyutlara ulaştığını görmek için fazla beklememiz gerekmez. Çok yakında mevcut müşterilerimizin “abi biz muhasebe yanında iş güvenliği hizmeti de veriyoruz” diyerek elimizden nasıl tek tek alındığını görmeye başlarız. Öyle ya işveren neden belge alarak kendini sıkıntıya soksun bedava bu işi yapmaya teşne insanlar varken? Neden dışarıdan hizmet satın alarak oraya da para ödemek zorunda kalsın? Bence bu karar alelacele alınmış bir karar olarak değerlendirilmeli ve işin suiistimal boyutları da düşünülerek iptal edilmelidir. Zaten sosyal medyada bağımlı çalışan bazı arkadaşlar “bu yetki serbest çalışanlara verildi de bize niye verilmedi? Bizim başımız kel mi?” demeye başladılar bile…

----------------------------------------------------

(1) TÜRMOB Yönetim Kurulunun 22.06.2017 tarihli ve 26 sayılı kararı.
(2) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
(3) 29 Haziran 2015 tarihli İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 911