Bugün: 27.05.2020

TÜRMOB’ta Neler Oluyor!

..........
Yaklaşık 100.000 muhasebeci ve mali müşavirin mesleki kurumu olan oda ve odalar birliğinde 2010 seçimleri ilk defa nispi temsil sistemi uygulanmaya başladı. Esasında ilk defa akademik odalardan TÜRMOB[i] ve bağlı odalarında uygulanan bu sistem odalarda bir sorun çıkarmadı. Seçimlere herkes katılabildi, aldıkları oy oranında oda kurullarında temsil hakkına da kavuşmuş oldu. Esasında bir garabet olmadı değil, odalar seçime katılan grup ve kişilerin ortak yönetilmesine alışamadı. Eski alışkanlıklar ve grup aidiyeti oda yöneticileri haksız ve hukuksuz uygulamalar itti. Oda yöneticileri yönetim kurulunu kendi içinde bölerek bir icra kurulu çıkardılar. Esasında tamamen hukuksuz olan sistemde her işi icra kurulu yapıyor her işe bu kurul karar veriyor. Üyelerin iradelerine aykırı olan bu durum kurul üyelerini muhtemelen rahatsız etmiyor olacak ki adli bir olay duymadım bugüne kadar. Bu durum davul yönetim kurulunda tokmak ise icrada dedirtiyor.

Başka yerde var mı bilmem ama Kocaeli Odasında rastladığım bir uygulama beni heyecanlandırdı. Kurul seçimleri yanında üyelerin oylarıyla bir de oda meclisi seçiliyor, bir nevi istişari organ. Güzel bir uygulama ama esas burada olması gereken nispi temsil burada uygulanmıyor. Nispi temsil burada uygulansa odalar daha demokratik hale gelebilir, hem de kaynaşmaya vesile olabilir. Burada konuşulan ve öncelik verilen konuların yönetim tarafından ele alınarak hayata geçirilmesi sağlanabilir.

Odalar tarafından yapılan genel kurullar sonrası seçilen delegeler TÜRMOB genel kurulunun da üyesi oluyorlar. Burada yaklaşık 4.000 kişilik YMM[ii] odalarından seçilen 70 kişilik delege yanında 90.000 kişilik SMMM [iii]odalarından 1530 kişilik delege ile toplamda 1600 delege kendilerini 3 yıl boyunca yönetecek kişileri seçiyor. 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetleme ve 5 kişilik disiplin kurulu üyesi olmak üzere 17 kişilik yönetici kadrosu yetki alıyor. Bunlarında en az 9 kişisi bu yetmiş kişilik YMM delegesinden olmak zorunda. Öyle olunca da bir sürü sorun ortaya çıkıyor.

Hiçbir meslek grubunda olmayan bir düzenleme bizim mesleğimizde oluşturulmuş durumda. Belki çıktığı günlerde bir ihtiyaç olarak görülen YMM mesleği sanki mali müşavirlik mesleğinin bir üst mertebesi gibi kabul edilerek bir sürü imtiyazlar sağlanmıştır. Bu imtiyazlar bir yana muhasebeci ve mali müşavirlerin rüştünü ispatlamadıkları kabul edilerek mesleği yönetmek işini de bu imtiyazlı gruba vermişler. Üstad Necip Fazıl’ın dediği

Allahın on pulunu bekleye dursun on kul; / Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; / Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

Bununla kalsa iyi, başkanın mutlaka YMM olması kanuna derç edilmiş. Bir de denetleme kurulu ile ilgili düzenleme var ki tam bir garabet. Yasa metninde en az bir üyenin YMM olması gereği yazılmış. Tabi bunun iki hatta üç olması bile mümkün. 2010 seçimlerinde ortaya çıkan sorun bunun en güzel örneği oldu. Seçime katılan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler ve Meslekte Birlik Grubu üyeleri denetleme kurulu üyelerinin tespitinde anlaşmazlığa düştüler. Çağdaş Grup, alınan oyların unvan bazında bölünmesi gerektiği savından hareketle bir YMM ve iki SMMM’nin de kendi gruplarından seçilmesi gerektiğini düşünerek İlçe Seçim Kurulunu da buna ikna etmişti. Ancak itirazlarımız sonucu İlçe Seçim Kurulu bu kararını düzeltmiş ve bir üyeliğin Meslekte Birlik Grubunca temsiline karar vermişti. Ancak Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu bunu hazmedemeyerek bir üyeliğin SMMM’lere değil YMM’ye verilmesini sağlamıştı. Belki bununla Meslekte Birlik Grup üyelerinin aralarında bir kavga çıkarılması düşünülmüştü. SMMM Recep Recai Çiftçi hak arayışından vazgeçerek bu üyeliğin YMM Muzaffer Koyuncu tarafından temsiline kerhen onay vermişti.

TÜRMOB bu sefer başka bir skandal uygulamaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden yönetim kurulu üyesi SMMM Ali Rıza Akdora’nın yerine bir YMM davet etmişler. Oysa kanun çok açık yönetim kurulu 5 YMM ve 4 SMMM’den oluşmak zorunda. Denetleme Kurulunda bu biraz su götürüyordu; orada en az bir YMM olacak diyordu. Burada rakamlar kesin ve net. Şimdi YMM sayısı 6 olacak ve bu durum da kanuna açıkça aykırı. Hem hukuka hem de meslek etiğine aykırı olan bu durum vicdanları sızlatmayacak mı? Peki, her konuda ahkâm kesen hukuk âlimliğine soyunan TÜRMOB neden bunu yapıyor dersiniz, çünkü SMMM çağrılırsa gelecek üye Meslekte Birlik Grubundan da ondan. Onlardan olmasın da bizden olsun mantığı gözlerin kör olmasına vicdanların kararmasına yetiyor da artıyor bile.

[i] TÜRMOB; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

[ii] YMM; Yeminli Mali Müşavir

[iii] SMMM; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 855