Bugün: 25.03.2019

Çıkar-Nâme

.....

Ey, şanlı milletin aziz evlâdı;
Yürü, şu cihanda izin bulunsun!
Duy, hep yine öyle; âhı, feryâdı
Gönül âleminde gizin bulunsun!...

Bu ne saâdettir; serdarlık serde
Hep en önlerdesin, devâ-yı derde
Her kafadan bir ses, çıktığı yerde
Senin de diyecek sözün bulunsun!

Başta, çık ortaya; ben de varım de
Bu benim devletim, iktidarım de
Ona destek ile bahtiyârım de
Senin de çorbada tuzun bulunsun!

Sağlıksa dileğin, sağdan yana ol
Dağ da bizim ama, bağdan yana ol
Yeniden bir büyük çağdan yana ol
Çıkılan bu yolda hızın bulunsun!...

Târihin muazzam, devletin büyük
Düşman kırpa kırpa eylemiş küçük
Dünyâyı emiyor bir sinsi sülük
Bu kirli oyunda, boz’un bulunsun!

İyilik geninde, yiğitlik kandan
Ümmet-i Muhammed gelir arkandan
Çekinme gerekse, fedâ-yı candan;
Şehâdet burcunda gözün bulunsun!

Kâfirler ışığa çekmesin perde
Meydanı bırakma puşta, nâmerde
Arasat gününde, yevm-i mahşerde;
Ecdâda bakacak yüzün bulunsun!...

İlgili, ilgisiz herkes yarışta
Kimi eğri, kimi doğru duruşta
Fetihlere çıkan kutlu varışta
Mübârek yollarda tozun bulunsun!

Kesse de yolları hevâ ve heves
Paraya, güce kul olsa da herkes
Sen Hakk’a uy, hakîkâte ver nefes
Şu kutlu koroda sazın bulunsun!

Sönmeyecek elbet, Hakk’ın vâdi var
Lâkin sahtekârlar oluyor duvar
Ne yüz var bunlarda, ne edep, ne ar!
Ne gezer, kâlplerde hüzün bulunsun!

Umûrunda değil onların bunlar
Yesinler, içsinler; iri olsunlar
Ne diyelim; Allâh’ından bulsunlar
Senin ne tarağın, bezin bulunsun!...

Böyle gelmiş dünyâ, böyle gidecek
Zâlim de, mazlum da vedâ edecek
Ne sadâkât, ne hıyânet bitecek;
Senin, yalnız Hak’ta özün bulunsun…

Çıkarcının sonu ateşe çıkar
Sanma tıkınanlar yemekten bıkar
Gün gelir, hesâba Rabbimiz bakar
Buna îtimâdın, râzın bulunsun!

Artık ne diyelim, sözün sonudur
Hakkı sûisti’mâl iğrenç konudur
Teneşirde çıkar, huylu huyudur
Sanmam, buna îtirâzın bulunsun!

Nûrânî muzdarip, dâvâsızlardan
Derdi çıkar olmuş devâsızlardan
Gamsız-kasavetsiz, vefâsızlardan
Karşı dur; dîvanda kozun bulunsun!

Susma hiç olmazsa zulmete karşı
Feryâd ü figânlar tutmasın arşı
İnşâllâh, hep oku adâlet marşı
Hak katında imtiyâzın bulunsun!

Gün gelir her şeyler konur mîzâna
Sonu yoktur; ne ki sığmaz iz’âna
Sen doğru ol, çok dikkât et hizâna
Hakta sebat, aşkta közün bulunsun!

Daha söylemeye var mı bir gerek?
İster uzatmayak, artık son verek!
Canın çekiyorsa bitmez bal-börek;
Dünyâya tamahta azın bulunsun…

Elvedâ dostlarım, haydi eyvâllâh
Çıkarcı gürûhtan âlem illâllâh
Bu ümmete yardım eylesin Allâh;
Mevlâya dâim niyâzın bulunsun!...

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 604