Bugün: 23.09.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • Korona da Ne ki? Batı Hep Vardı!...

Korona da Ne ki? Batı Hep Vardı!...

........

 
Şu batıdan asırlarca
Gelen küfür virüsleri
Budadı, aldı götürdü
Cümle insânî hisleri
 
Osmanlı’yı çökertince
Açtı yolu enîsleri!...
Kanal, çevrildi ülkeme;
Aktı, varsa ne pisleri!...
 
Tutulunca tüm hudutlar
Kovuldu şark polisleri
Yerlerine getirildi;
Batıcı, çark polisleri!...
 
Kontrol de kalkmış olunca
Başladı şirk servisleri!
Çağdaşlık adı altında
Doldu fikr-i habîsleri!
 
Bütün izimler içeri;
Din bıraktı –hâşâ- geri
Artık onun değil yeri!
Hâkim oldu kaprisleri!
 
Uygarlık, özgürlük diye
Girdi her var necisleri
Gelen tumturaklı şeyler
Okşuyordu nefisleri!...
 
Yarışmalar, kumpanyalar
Her dem ifsat kulisleri!...
Yeni moda dalgaları;
Bozmakta her meclisleri!
 
Yasaklandı defter kitap
Serbest bırakıldı kilâp
Adına dendi inkilâp
Devirmekti bahisleri!...
 
Kurdular, yüce izinle;
Halkı soyan tesisleri
Madden-mânen uryânlaştı
Gülsümleri, Nergisleri!...
 
Uyum’a zorlandı herkes
Katledildi hâlisleri!...
Kılıçları, Kılıç çekti;
Hırsının, en harîsleri!
 
Darağacına asıldı;
Ulemâ-yı Hadîsleri!...
İslam Âlemi’ne dersti;
Dünyâdaki akisleri!...
 
Bunlar, meydanlarda olan;
Saymıyoruz hapisleri!...
Nerde bulursa aldılar
Antikor’sa teşhisleri!...
 
Bu millete dayattılar
Örnek diye Pârisleri
Ne hâle geldi ülkenin
İlleri, Mar-maris’leri!...
 
Ulemâ da, ulamaydı;
Görmediler beisleri!
Durum, cumhurdan öteydi;
Hür değildi reisleri!...
 
Bugün gelinen noktada
Bitti halkın yeisleri!...
Şükür; Mevlâ’nın lûtfuyla
Tayyip bir zat; Reisleri!...
 
Nûrânî, sen dahî az-çok
Gördün zifiri sisleri
Şimdi yol düz, hava açık
Zâil oldu kasisleri!...
 
İşimize karışamaz;
Ne Hans’ı, ne Harris’leri
Posta koyamazlar artık;
En süper muhterisleri!...
 
Gerçek istiklâlin, yeni;
Dolmakta kâlbe hisleri
Geliyoruz sizin için;
Ey dünyâ kimsesizleri!...
 
Batı, Korona’dan beter
Yakar dağı, denizleri
Barış ve mutluluk için
Bekleyin, görün bizleri!
 
Korona dediğin ne ki
Dünyâda sırf, akisleri!...
Batı, ebedî cehennem;
Sevindirir iblisleri!...
 
Korusun batıdan Mevlâm
Kuzey, Güney; herkesleri
İnşâllâh; kalmaz kursakta
Mazlumların hevesleri!..
 
Geliyoruz; müjde olsun
Cihanda ezan sesleri!...
Osmanlının torunları
Tâzeledi abdestleri!...
 
En virüssüz millet biziz
Açık, geçmişin testleri
Sağlıklı bir dünyâ için
Herkes tuttu nefesleri!
 
Selâmün Aleyküm dünyâ;
Kovacağız teresleri
Güçlendikçe hele görün
Zâlimlere presleri!...
 
Engel olamazlar aslâ
Siyonizm’in Peres’leri
Ne batının kralları;
Ne doğunun prensleri!...
 
Yardım eyle Yüce Mevlâ
Kurtaralım bîkesleri…
Hem onların, hem bizlerin
Cennet olsun mâkesleri!...
 
Yardım eyle Yüce Mevlâ;
Barıştıralım küsleri
Ayıklayalım nifâka
Sebep olan kaktüsleri!
 
Selâm olsun tüm dünyâya
Fransız’ı, Fâris’leri…
Biz, bildiğiniz milletiz;
Osmanlı’nın vârisleri…
 
Zafer İslâm’ın olacak;
Açacağız kafesleri!
Kalkacak kula kulluğun
Tüm dünyâda mahpesleri!...
 
Gâyemiz yalnız adâlet;
Zâlimlerin terhisleri
Yardıma, şefkâte dâir;
Taşırız biz her hisleri!
 
Dünyâ; eli kulağında;
Bekliyor havâdisleri!...
Âcil, merhamete muhtaç;
İnşâllâh; bekle bizleri!...
 


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 13178