Bugün: 25.03.2019

Mîde Bulandırmasın Yeter!

.....

Adaylardan, fazla beklentimiz yok;
Yeter; adı mîde bulandırmasın!...
Bir de, bilsin işin kudsiyetini;
Oraya varınca sulandırmasın!…

Yüzü, bakılacak bir surat olsun
İçinde mânevî bir murat olsun
Dünyâda, ukbâda bermurat olsun
Kendini gayyâya sallandırmasın!

Karakterli olsun; dürüst, ahlâklı
Yanında yer alsın; kim ise haklı
Olmasın paraya, ranta meraklı
Çarkları dolapla dolandırmasın!...

Düşmesin peşine meçhul şeylerin
Maskotu olmasın kirli beylerin
Hakkı-hukûkunu kentin, köylerin
Har vurup harmanla talandırmasın!...

Yılışmasın, sırıtmasın, şaşmasın
Seçilince şımarıp ta taşmasın
Geriye bakmadan arşa aşmasın
Milleti ardından ilendirmesin!....

Sağdan ya da soldan, veyâ ortadan
Âgâh olsun tuzaklardan, vartadan
Gizli ajanda çıkarmasın çantadan
Kendini düşmana kullandırmasın!...

Kıymet-i harbiye, Hak pazarında
Îtibârı olsun halk nazarında
Doğru söze kızıp, intizârında;
Yalakalarını çullandırmasın!...

Yaşanmasın hayâl kırıklıkları
Uysun tavırları, hem kılıkları
Aşk olsun, şevk versin farklılıkları;
Ümit çerağını küllendirmesin!...

Daha bir gürleşip yansın meş’ale
Düşülmek revâ mı; bakılmaz hâle?
Konu hassas, gelmez gayri ihmâle;
Kimse soysuzları ballandırmasın!...

Birlik-berâberlik; dirlikse eğer
Adâlet, her türlü gayrete değer
Kimi hem vasıfsız, fodulsa meğer
Bir daha, bir daha yollandırmasın!

Bizimkisi derttir, devâ yukardan
Kurtarılsın dâvâ ranttan, akardan
Çıkarmayın besleneni, çıkardan!
Zakkumları kol kol dallandırmasın!

Zarar görür dâvâ; millet, memleket
Güven vermez halka hiçbir hareket
Yağmurlar çekilir, gider bereket;
Kimse mazlumları tellendirmesin!...

Ey millet, ümmetin duy hep âhını
Duymazsan, yapamazsın îzâhını
Kimsenin hatır için bir günâhını
Kimse allandırıp pullandırmasın!

Aday adaylar çok; misâl-i yağmur
Hep, güvendikleri dağlara mağrur
Kimi belli midir; kenarda durur?!
Şimdilik kimseler dillendirmesin?!...

Ey büyükler, selâm size, merhaba
Kriterleriniz uysun kitaba
Bu işin vebâli gelmez hesaba
Şeytan aklınızı çellendirmesin!

Rabbim nasîp etsin en lâyıkları
Vefâda, temsilde en fâyıkları
Başı dönmeyecek, en ayıkları
Şeytânî hülyâlar tüllendirmesin!...

Vekil çiçek, meclis lâlezâr olsun
Güzel ülkem cennet ıtrıyla dolsun
Ümmet-i Muhammed gayrı kurtulsun
Küffar daha kırpıp böllendirmesin!...

Millete, ümmete acısın Mevlâ
Gelsin onlar için, kim ise evlâ
Gitsin dedikodu; bitsin vâveylâ;
Kötüler tahtını yıllandırmasın!...

Nûrânî, siyâset endîşe, vehim;
Yirmi dört hazîran; kritik, mühim
Liyâkat olmazsa gidişât vahim
Umarız listeler dellendirmesin!...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 269