Bugün: 23.05.2019

Niyâz-Nâme

.....

Yâ Rabbi; senin âciz, pürtaksir bir kulunum
Tevbeyi nasîp eyle gelirken huzûruna…
Muhtaç etme muhannete, el açtırma gayrıya
Her ne versen, düşürme; varlığın gurûruna…

Malın-mülkün, makâmın ver hep hayırlısını
Değsin verdiğin evlat dünyânın umûruna…
Küffarla sırlaşmasın, mü’minlerle zıtlaşıp
Gidip yuvarlanmasın cehennem çukuruna…

Cümle ehl-i îmâna muhabbetimiz olsun
Sâhiplerden olalım inancın onuruna…
Eşim, dostum, yakınlar; cümle sevdiklerimi
Bîgânelerden kılma, hidâyetin nûruna…

Doğu-batı, kuzey-güney; tüm ümmet için
Çalışalım hep birlik vahdetin oluruna…
Bitsin artık bu zillet; gelsin izzet, azamet
Uzansın ellerimiz mazlûmu, mağduruna…

Yeni bir dünyâ için örnek millet olalım
Şâhit olsun insanlık, İslâm’ın uğuruna…
Nûrânî’nin niyâzı, sâlihlerden kıl bizi
Erelim hem bu dünyâ, hem ukbâ sürûruna…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 683