Bugün: 20.02.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Ordu Merkez İmam-Hatip Ne Yapılmak İsteniyor?

Ordu Merkez İmam-Hatip Ne Yapılmak İsteniyor?

Kamuoyu ne kadar haberdar bilmiyoruz; şu günlerde hepinizin bildiği, o meşhur İmam-Hatip Binâsı’nın çevresiyle ilgili bir takım endîşe verici girişimler gündemde.

Bir kaç ay önce Ordu BB Başkanı Sn. Enver YILMAZ’ın İl Müftülüğü kanalıyla şifâhî olarak ilettiği, -sizce olmazsa, biz nasılsa bir şekilde hâlledeceğiz ihtarlı- bir taleplerinden söz edilmişti. Vakıf yetkilileri olarak alelacele toplanılıp konu değerlendirilmiş, meselenin resmî yazıyla bildirilmesi istenmişti.

YILDIRIM MESAJ, ACELE CEVAP!

Araya seçimin girmesiyle iş soğudu zannedilirken şimdilerde tekrar alevlenip gündeme geldi. Yine yazıya dönüştürülmeyen bu talebin behemehal değerlendirilip sonucun gönderilmesi noktasında ısrar edildi. Bunun üzerine, İmam Hatip Lisesi İslami İlimler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulumuz İbrahim YÜKSEL başkanlığında 27/06/2018 Çarşamba günü “Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Enver YILMAZ’ın gerek vakıf Başkanımız İbrahim YÜKSEL ve gerekse yönetim Kurulu Üyemiz İl Müftüsü Mürsel ÖZTÜRK’ e Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi İmam Hatip Camii ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde bulunan vakfımıza ait Pafta No: 1, Parsel No: 2497, Yüzölçümü: 426.91 m2’ lik; ayrıca Pafta 1, Parsel 2498, Yüzölçümü: 610 m2’ lik iki adet taşınmaz ve üzerlerinde bulunan 18 adet dükkanın İmam Hatip Camii ve çevresinin güzelleştirilmesi için kendilerine devir edilmesi ile alakalı şifahî teklifinin görüşülmesi” gündemiyle toplandı.

PARK MI, ÇARK MI; KOMPLEKS Mİ?

Sonuç olarak da, bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün muvâfakatının alınması, dükkânlara muâdil gayrimenkul takasının sağlanması, mekanın başka bir amaçla aslâ kullanılmaması belirtildikten sonra, kendilerinin esas isteklerinin bu değil, daha önce de gündeme geldiği şekliyle lisesi, ortaokul kısmı, pansiyonu, avlusu vs. oradaki bütün taşınmazlar ve arsalar birleştirilerek projenin bütün olarak düşünülüp gerek mimari ve gerek iç donanımı ile modern, kapsamlı bir İMAM HATİP KOMPLEKSİ şeklinde yeni bir plânlama yapılmasının tercihleri olduğu Ordu BB’ne resmen iletildi.

Gelgelelim, yazının özü bu olmakla berâber, müessesenin kuruluşundan bu yana içinde olan ve ona mensûbiyetini hayâtının en anlamlı vasfı olarak gören binlerce insandan biri olan yazarın âcizâne sözü de şudur ki; imam-hatip câmiası bu meselenin bu hâliyle gündeme getirilmesinden,  âdetâ yangından mal kaçırırcasına yüklenilmesinden son derece tedirgindir.

ENVER BAŞKAN ve İMAM-HATİPLER…

Enver Başkan bu okullarda okumuş değildir. Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda bir çocuğunu kaydettirmiş, sonra da naklini almıştır. Dolayısıyla İmam-Hatip misyonu çerçevesinde kendisi için bir âidiyet ve sâhiplenme söz konusu olmayabilir. Ya da, müessesenin Ordu kültür ve irfânı noktasında taşıdığı değeri takdir noktasında hassâsiyeti bulunmayabilir. Hemen hemen her konuda olduğu gibi burada da bizlerle çok ayrı düşen farklı telakkîlerinin bulunması kaçınılmazdır.

Elbette, makam, mevkî sarhoşluğu yaşayan kimi bu okul mezunu üst düzey belediyecilerimizin ağzından dahi okulu başka yere taşıyıp burayı site ya da ticaret merkezi vs. yapmak gibi tekliflerin telâffuz edilebildiği bir gerçeklikte bu gâyet doğaldır da. Ancak, Enver Başkan, yine de bir siyâsî kişilik olarak her hâlükârda bizleri de ciddîye almak, meseleye bir de bizim açımızdan bakmak durumundadır. O zaman işin farklı boyutlarının bulunduğu, hiç te haksız olmadığımız görülecektir.

MİLLETİN DEĞERİ, ORDU’NUN MERKEZİ…

Ordu İmam-Hatip Okulu Câmisi ve çevresiyle halka mâlolmuş, kâlbine yerleşmiş, şehrine merkez olmuş müstesnâ bir müessesedir. Dolayısıyla bizler, 60’lı yıllarda yapılıp, yarım asrı aşan geçmişi, on binlerce mensubuyla Ordu’da kendini ispat etmiş, devletine, milletine hizmetkâr binlerce değer yetiştirmiş, şehrin hâfızasında sarsılmaz bir yer edinmiş müessesemizin yeni bir projeyle berâber daha kalıcı ve muhkem bir külliye ve irfan merkezine dönüştürülmesini beklerken, hattâ, toplamda yaklaşık 15 dönüm üzerine altı otopark, çarşı vs. üstü okul, bahçe, câmi, şadırvan gibi plânlar konusunda daha önce belediye çevreleri nezdinde ciddî ciddî konuşulmuş, proje olarak bir süre gündemde kalmışken ve bunun kuvveden fiile geçirilmesi beklenirken, kıyısından-köşesinden tırtıklama şeklindeki bu sözümüz ona kısmî iyileştirmeye bir anlam veremediğimizi söylemek istiyoruz. Daha da açığı, bu kısmî tasarrufu, köklü, küllî icraata engel olarak değerlendiriyoruz.

Vel’hâsıl, biz bu iktidardan, asra yürüyen okulumuzun, bir o oranda da eskidiği husûsu göz önünde bulundurularak, daha güzeliyle ve Ordu’ya yepyeni bir eser kazandırmak keyfiyetiyle berâber ihyâsını bekliyor, bu konuda etkili ve yetkililerce temin edilmek ve de ne yapılmak istendiğini tam ve net olarak bilmek istediğimizi belirtiyoruz.

ALİ ERBAŞ, ERGÜN TAŞÇI ve de HERKES…

Bu meyanda biz buradan başta Diyânet İşleri Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Ali ERBAŞ Hocamız olmak üzere, bu okul mezunu milletvekilimiz Ergün TAŞÇI Beyler, Orduyu seven herkesi durumdan haberdar olup, meselenin nezâketini takdîrle berâber, bu önemli, hayâtî konuyla yakından ilgilenmeye, hepimizin bugün ve de gelecekte yüzünü ağartacak bir projeyi gerçekleştirmek için bu girişimi fırsat olarak görüp değerlendirmeye dâvet ediyor; cümleye sevgi ve de saygılar sunuyoruz ves’selâm…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 617