Bugün: 25.03.2019

Perşembenin Gelişi

.....

Ne oya, ne elişi;
Şimdi her şey el işi!
Çarşambadan bellidir;
Perşembenin gelişi!

***

Ne bu, sendeki çalım?
Gayrı mührü basalım!
Karar veremiyorsan
Referandum yapalım!

***
Ne evet, ne hayırsın
Ne çimen, ne çayırsın
Karasızlık mı, naz mı?
Allâh beni kayırsın!

***

Kış gelir kar bahâne
Yaz gelir har bahâne
Oyalayıp duruyor
Ne yapmalı, daha ne?

***

Hava, su, toprak yârim
Gül, çiçek, yaprak yârim
Cemrelerimiz düştü;
Bırakmayalım yarım…

***

Çalı mısın, çayır mı?
Ova mısın, bayır mı?
Hâlâ anlayamadım;
Evet misin hayır mı?

***

Perşembe güzel belde
Yaşmak başta, şal belde
Yar çalışkan, geçemem;
Ne kazmada, ne belde!

***

Karlar eridi yine
Sular yürüdü yine
Yaza kavillendik ya;
Hayâl bürüdü yine…

***

Güzelsin yâr; mâşâllâh!
Tutkunum sana vallâh!
Seni isteteceğim;
Evet dersin inşâllâh!

***

Hele bir istet hele
Öyle ya, ne, mesele?
İyi ölçüp-biçelim
Hayat gitmesin sele!

***

Nerde, öyle yağma yok
Sıkıştırıp boğma yok
Her şey dengi dengine
Ne taşma, ne ağma yok!

***

Yalan söze karnım tok
Artık itimadım yok
Benden yana iş bitti
Çok yalvaracaksın, çok!

***

Ne fındık, ne fıstığı
Ne taksisi, kayığı
O serkeş, bu ceylanın
Ne dengi, ne lâyığı!

***

Zevklere aşk diyorlar
Her nâneyi yiyorlar
İffeti, sadâkâti
Duymak istemiyorlar

***

Ne edebi hayâsı
Ne cüzü, elifbâsı
Dümdüz bir câhil oğlan
Okutmamış babası!

***

Boyu geçmiş boyumu
Olmaz seyrin doyumu
Niye hep orda, burda
Bilmiyor mu huyumu?

***

Perşembe yahşi belde
Hem avuçta, hem elde
Bolluğu-bereketi
O yâre anlat gel de!

***

Nasıl kurtulur, kaçar
Tutulup kalan, nâçar
Yâri cennet olanın
Yüreği çiçek açar!

***

Perşembe memleketim
Hem öksüzüm hem yetim
Bir ehli nâmus varsa
Evlenmektir niyetim!

***

Bak hele kız sen şuna
Dermiş, sevgilim suna
Alacağım diyormuş
Karşı çıksa tüm vona!

***

Geçmişe mâzi derler
Kadere yazı derler
Sen gibi yâri var da
Nedir bu nazı derler!

***

Doldu gözlerim, taştı
Hasret dağları aştı
Gel artık civan yârim
Aklım, feleğim şaştı!

***

Sen et hele bir niyet
Sevgide olmaz diyet
Samîmî ol yeter ki;
Cevâbım peşin evet!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 442