Bugün: 23.03.2019

Şavul-Nâme

.....

Neler oldu dostlar bizlere böyle?
Biz’in limiti yok; hey gidi vay vay!
Gel bana bu işin aslını söyle;
Siz’in limiti yok; hey gidi vay vay!

Biz kimiz, sizler kim; onlar-bunlar kim?
Gönül dünyâmıza hangi his hâkim?
Din ile ahlâktan sorsak nitekim;
Öz’ün limiti yok; hey gidi vay vay!

Yapılan işlerin nedir ölçüsü?
Fikir diyenin de bitmiş ülküsü
Bu tellerde çalan kimin türküsü?
Sazın limiti yok; hey gidi vay vay!

Farza, sünnetlere bakılmaz oldu
Yürekler dertlerle yakılmaz oldu
İşlerin içinden çıkılmaz oldu
Nazın limiti yok; hey gidi vay vay!

Terk edildi, büyüklere ihtiram;
Ne edep ne hayâ, ne helâl-haram
Kayıtsızlık her gün artan bir dram
Vaz’ın limiti yok; hey gidi vay vay!

Ahdi unutmakla başladı her şey;
Bağladı gözleri, var ya o kör şey!
Değişti sonra bizde, her ne var şey
Çözün limiti yok; hey gidi vay vay!

Duramaz hiç, ölçüsüzce yemeden
Geçemez günâha gülümsemeden
Bakar durur helâl-haram demeden
Gözün limiti yok; hey gidi vay vay!

Yüzlerde görsen de kırışıkları
Sahtelikle vardır görüşükleri
Hemen gerdirirler buruşukları
Düzün limiti yok; hey gidi vay vay!

Kimi kandırırlar böyle yapmakla?
Hayırda görünüp, şerre sapmakla?
Nefsine uyup da özden kopmakla?
Hızın limiti yok; hey gidi vay vay!

"Hak!" de, "hakîkat!" de; aldırmaz gider
Düşmüşü görse de kaldırmaz gider
Namazı hem kılmaz, kıldırmaz gider
Vızın limiti yok; hey gidi vay vay!

Coğrafyada durum karmakarışık
Ümitler sönüyor, beklerken ışık
Kardeşler kavgalı, küffâr barışık
Gizin limiti yok; hey gidi vay vay!

Bizlere düşüyor derdi, elemi
Güldürüyor iken eli-âlemi
Alınca ele, kâğıdı-kalemi
Yazın limiti yok; hey gidi vay vay!

Gel gör ki çokların değil umrunda
Bir dâvâsı olmamış ki ömründe
Hayat geçer zaafların emrinde
Kezin limiti yok; hey gidi vay vay!

Hesapsız villalar, kitapsız evler
Yemeye doymuyor, şişiyor devler
İmtihan da ne ki, neymiş ödevler?
Sözün limiti yok; hey gidi vay vay!

Her gün yükseldikçe göklere doğru
“İşte şavul! Göster; nerede eğri?!”
Varoşlardan uzak; sızlamaz bağrı!
Hazzın limiti yok; hey gidi vay vay!

Sesler çok yukarda inmez aşağı!
Duysalar da bile yoksul kuşağı!
Herkes âlemine sermiş döşeği;
Cazın limiti yok; hey gidi vay vay!

Bu nasıl harcama, nice ticâret?
Nedir, bunca masraftaki kerâmet?
Hepsinin, hesâbı vardır, nihâyet!
Dozun limiti yok; hey gidi vay vay!

Otuzuncu katta bağlar-bahçeler
Unutuldu yamalıklar, bohçalar
Değişti hep kelimeler, lehçeler
Boz’un limiti yok; hey gidi vay vay!...

Nûrânî, hep böyle çalar söylersin
Sen de, kelâm ile gönül eylersin!
Uymaz isen, bedelini boylarsın;
Tuzun limiti yok; hey gidi vay vay!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 715